Dilsa Demirbag-Sten

Inspiration Learning by doing

Berättarministeriet gör barns skrivande lustfyllt

13 maj, 2015

Dilsa Demirbag-Sten är författare, journalist och grundare av Berättarministeriet. Hon låter barn och unga utveckla kreativiteten genom att skriva – learning by doing – helt utan rödpenna.

Berättarministeriet är precis som Scouterna en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för barn och unga. Hur fick ni idén?
– Det hela började med att vi såg att skolresultaten hade försämrats. Det inspirerade oss till att göra skrivandet och lärdomen av skrivandet kul och lustfyllt.

Hur gör ni det?
– Vi arbetar i skrivarverkstäder där vi låter barn skapa med hjälp av det skrivna ordet på ett kul och kreativt sätt. Barnen är 8-18 år och det finns inga krav på deltagarna. I skrift kan du uttrycka dig utan några regler eller bestämda förkunskaper.

Hur ser metoden ut?
– Den är helt galen! Till exempel kan en övning börja långt innan barnen själva tror att den har startat. Vi kan ha mystiska utomjordingar i hallen och hemliga lösenord in till skrivrummet.

Vad betyder learning by doing?
– Alla barn har redan förmågor som inte kan läras. På Berättarministeriet jobbar vi med att lyfta fram de förmågorna. Vi har en rad olika program och det vanligaste är att barnen besöker oss under en halvdag. Men det finns också längre program, exempelvis ”Mystiska lådan” som är ett paket med 19 lektioner där barn i skolor får utveckla sitt kreativa skrivande med stöd av volontärer och lärare.

En del av scoutmetoden är samhällsengagemang. Vad skulle du vilja ge för tips till scouter som vill jobba mer aktivt med det?
– Börja med läxhjälp till yngre barn. Du kan också fokusera på att skapa aktiviteter som skapar kreativitet och sysselsättning i områden med hög arbetslöshet.

Om Berättarministeriet:
Berättarministeriet öppnade i Södertälje 2011 och finns i dag även i Husby, planen är att inom några år öppna i fler städer. Visionen är att bidra till ett Sverige där alla barn och unga känner sig trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn som bland annat har inspirerats av den amerikanska organisationen 826 National.

www.berattarministeriet.se

Senaste artiklarna