På spåret Hjärngympa

Synvillor

13 maj, 2015

Ibland kan våra ögon spela oss ett spratt med en synvilla som ger oss en annan bild av verkligheten. Kan du knäcka synvillorna i bildspelet? Hur är det med linjerna egentligen? Är de olika långa? Och vilka saker är störst och längst? 

Hur är det med linjerna egentligen?

Bild 1. Är linjerna parallella?

Bild 2. Är linjerna lika långa?

Bild 3. Kan du se cylindern från båda hållen?

Bild 4: Vilken linje är längst a-b eller b-c?

Vilka saker är störst och längst?

Bild 5: Ebbinghaus-illusionen
De inre cirklarna ser inte ut att vara lika stora, men det är de! Cirklarna som ligger runt dem lurar ögat.

Bild 6: Jastrow-illusionen
De här bågarna ser ut att vara olika stora, men de är faktiskt exakt likadana!

Bild 7: Müller-Lyer-illusionen
Alla linjer är lika långa, men pilar i ändarna lurar hjärnan att tro något annat.

Senaste artiklarna