Inspiration Integration

”Vårt motto är allas lika värde”

18 maj, 2015

Det skånska samhället Sankt Olof har sedan i höstas tagit emot ett trettiotal syrianska flyktingar. Tack vare Scouterna har de redan kommit in i gemenskapen och för den lokala kåren är det en självklarhet att bidra till integration.

Bollarna studsar fort i målvaktsspelet. Under skratt och glada tillrop försöker Åke Nilsson och Hamed Abdullah fånga bollarna framför blue­screenskärmen på Kreativum science center i Karlshamn. Det är årets första utflykt för Sankt Olofs scoutkår. Ett femtiotal scouter, varav några är nyanlända från Syrien, är laddade för en upptäckardag i naturvetenskapens magiska värld.

– När inte språket räcker till är det bra att leka och skratta ihop, konstaterar Åke Nilsson, 55 år. Han har varit medlem i kåren i 47 år och Hamed Abdullah i två månader.

– Det här är första gången jag är på utflykt i Sverige. Det känns spännande, säger Hamed Abdullah, 37 år.

När Sankt Olof i november började ta emot syrianska flyktingar, bestämde sig scoutkåren för att rycka in.

– Vårt motto är allas lika värde. Det är en självklarhet att bidra till integration på det sätt som vi kan, berättar Stefan Olsson, ledare för utmanarna.

”Det här är ett väldigt bra sätt att komma in i samhället.”

Kåren bjöd in sig själva till flyktingförläggningen och berättade om sin verksamhet. Sedan bjöd de in de nyanlända till scoutstugan för grillning och information om allemansrätten. Sju av dem, fem ungdomar och två vuxna, anslöt sig direkt till kåren. Hamed och hans 13-åriga son är två av dem.

– Det här är ett väldigt bra sätt att komma in i samhället. Vi känner oss väldigt välkomnade, säger Hamed.

Som nyanländ är de ekonomiska resurserna obefintliga för fritidsaktiviteter. Därför har kåren sökt finansiering genom privata sponsorer och ideella föreningar. De har bekostat inköp av skjortor, scouthalsdukar liksom avgifter för läger, utflykter och hajker till de nya medlemmarna.

– Vi gick ut i olika Facebookgrupper och på några timmar hade privatpersoner skänkt pengar. Det är helt fantastiskt, säger Stefan Olsson.

Nu har de nya medlemmarna varit med på fyra söndagsträffar i scoutstugan. Mestadels med utmanarna, ibland i egen grupp med ledare för utmanarna. Medlemmarna från Syrien har invigts i scoutlivet genom att göra söljor, träna på knopar och att ta kniv- och yxbevis.

– Det blir dubbelarbete i början för oss, så att de får tillräckligt med förkunskaper för att delta i kommande aktiviteter, säger Stefan Olsson och tillägger samtidigt att merarbetet lönar sig och ger oerhört mycket tillbaka. Kulturutbyten skapar mervärden för hela byn och några direkta kulturkrockar har kåren ännu inte råkat ut för än så länge. Om man vågar fråga, slipper man missförstånd och det öppnar dessutom upp för intressanta samtal, säger Stefan Olsson.

Senaste artiklarna