På Scouternas fredsdag går vi från ord till handling

Aktuellt 100 % scout

Fira Scouternas fredsdag

9 september, 2015

I årets fredsbudskap lyfter vi särskilt situationen för de som är på flykt – människor som av olika anledningar lämnar sina hem och tar sig till Sverige för att söka skydd.

Den 21 september firar vi Scouternas fredsdag. I år uppmanar vi alla scouter att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Så lyder den första punkten i Förenta Nationernas universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men orden måste bli mer än bara ord.

I årets fredsbudskap lyfter vi särskilt situationen för de som är på flykt – människor som av olika anledningar lämnar sina hem och tar sig till Sverige för att söka skydd.

På Scoutservice hittar du konkreta tips på hur du som individ, i din patrull eller på din scoutkår kan hjälpa till. Där finns aktiviteter för alla åldersgrupper och inspirerande artiklar om scouter som redan gjort och gör en insats. Som t.ex. St Olof scoutkår som medverkade i tidningen i våras och berättade om hur de tagit emot 30 syrianska asylsökande till sin kår.

Läs mer på Scoutnytt »

Scouterna har också startat en insamling via Röda Korset. Vårt mål är att samla in 630 000 kr, det vill säga 10 kronor för varje medlem.

Läs mer om Scouternas insamling »

Senaste artiklarna