På FN:s klimattoppmöte i Paris driver WAGGGS frågor som är speciellt viktiga för våra medlemmar, såsom utbildning, ungdomsinflytande och jämställdhet.

WAGGGS-delegationen på plats i Paris.

Aktuellt COP21

Scouten Cecilia på klimattoppmötet i Paris

11 december, 2015

Cecilia Wesslén är scout, meteorolog och vetenskapskommunikatör. På plats på FN:s klimatkonferens COP21 i Paris visar hon vad vi i scoutrörelsen gör i vår dagliga verksamhet och lyfter upp bra exempel på hur unga människor bidrar till en bättre värld för sig själv och andra.

På vilket sätt kan världens alla scouter vara med och påverka i det globala samfundet?

Vi är alla medlemmar i minst en av våra stora världsorganisationer och genom dem kan vi påverka våra ledare på stora internationella möten. Våra organisationer har länge visat att vi bryr oss om frågor som speciellt rör barn, unga och den framtida generationen. Vi deltar genom att visa vad vi gör i vår dagliga verksamhet och lyfter upp bra exempel på hur unga människor bidrar till en bättre värld för sig själv och andra. Både World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World Organization of the Scout Movement (WOSM) samarbetar med FN-organisationer för att bland annat skapa program och stötta ledarskapsutveckling. Här kan alla scouter vara med och påverka genom scouternas politiska system samt ta chansen att vara en representant när möjligheter uppstår på internationell nivå.

Vilka frågor driver scouterna i FN-mötet?

På FN:s klimattoppmöte i Paris driver WAGGGS frågor som är speciellt viktiga för våra medlemmar, såsom utbildning, ungdomsinflytande och jämställdhet.

Många av våra medlemmar, speciellt från utvecklingsländer, får inte den utbildning de behöver för att förstå klimatförändringarna och hur vi kan förhindra, anpassa och leva med det i framtiden. Där har våra organisationer en viktig roll att fylla, som vi redan gör idag.

För att få delta på konferensen måste du ha fyllt 18 år. Det betyder att alla de beslut som tas inte är förankrade i den yngre generationen och framförallt inte alltid anpassade för framtida generationer, som kommer att ärva konsekvenserna av vad vi gör idag. Vi försöker vara deras röst och samtidigt arbeta för en mer öppen och inkluderade process.

Unga kvinnor lider oproportionellt mycket av klimatförändringar – för att de är unga och för att de är kvinnor. Dels saknar de utbildning, men statistik visar också att kvinnor utsätts mer för naturkatastrofer och fruktansvärda efterföljande konsekvenser, samtidigt som vi är underrepresenterade på konferensen. Flickor och unga kvinnor är experter på sina egna liv och vet vilka resurser de behöver för att överleva morgondagen, därför förtjänar de också en plats vid förhandlingarna.

Vad gör ni för att påverka “makthavarna” i FN genom att vara på plats?

Vårt arbete är uppdelat i tre delar: påverkansarbete, kommunikation och aktioner. Vi närvarar vid de förhandlingar som är öppna och samarbetar med andra organisationer och unga förhandlare för att få en bild av vad som pågår. Vi bygger upp ett nätverk med relationer som kan hjälpa oss i våra viktigaste frågor, samt deltar aktivt i evenemang och presentationer vid sidan av förhandlingarna. Många av oss träffar också våra nationella delegationer för regelbundna uppdateringar och möjlighet att framföra våra åsikter.

Genom flera års arbete med att skapa förtroende hos andra organisationer och delegater, har vi haft en avgörande roll i den text som nu handlar om utbildning och kapacitetsutveckling. Vi har visat att vi är en del av lösningen och att vi redan gör mycket av det arbetet som alla länder måste visa upp.

Under de här veckorna har vi arrangerat två events för att visa upp hur några av våra medlemmar arbetar med klimatförändringarna på hemmaplan. Vi har bland annat haft tjejer från Maldiverna och Costa Rica, som tillhör de länderna som drabbas värst av förändringarna, berätta sina historier och visa upp egna lösningar. Jag har även varit moderator för ett event där andra ungdomsorganisationer har fått möjlighet att berätta om sina verksamheter.

Vi deltar i presskonferenser, gör intervjuer med media samt sprider våra uppmaningar i sociala medier. Mycket kommunikation görs naturligtvis tillsammans med andra organisationer för att nå fler. Detsamma gäller alla de aktioner om arrangeras på området. Vi var den första organisationen som samlade till en aktion på konferensens första dag, med fokus på utbildning. Det är ett sätt att sätta press på förhandlingarna och visa att vi är här och bryr oss, då resultatet kommer påverka vår framtid i allra högsta grad.

Hur engagerade verkar ledarna på att få fram konkreta beslut?

Jag tror att ledarna känner pressen från civilsamhället och majoriteten vill verkligen få till ett bra avtal, frågan är bara hur starkt det kommer bli. Alla är engagerade och förhandlar långt in på nätterna, men tyvärr är det en byteshandel då många viktiga delar riskeras att gå förlorade i utbyte mot något annat.

Vad är “hetast på marknaden” i diskussionerna?

Den största frågan är differentieringen, dvs. ansvar och rättigheter mellan länderna. Det verkar vara väldigt svårt att få till ett lagligt bindande avtal där de rika länderna har ett större ansvar och måste betala mer för att hjälpa bland annat utvecklingsländerna. Det är en absurd situation egentligen, då I-länderna är de som har orsakat alla problem, medan U-länderna drabbas värst av konsekvenserna. Det är många som talar om kompensation, men det verkar omöjligt att få igenom just nu.

Detta är också stark kopplat till de mänskliga rättigheterna, kvinnors rättigheter och urfolksrättigheter, som också verkar vara en svår fråga just, med extremt mycket press från civilsamhället.

Länderna är inte heller överst om temperaturmålet, just nu finns både 2 grader och 1,5 grader med i texten. Många ö-stater vill se 1,5 grader för att vara säkra på att faktiskt överleva, då havsnivån fortsätter stiga.

Cecilias tre bästa tips för att skapa engagemang

Blir du peppad på att engagera dig när du läser om Cecilia?

Fota, filma eller berätta om dina bästa tips på hur du jobbar med de nya globala målen för hållbar utveckling. Dela tipsen i sociala medier med taggen #ScouternaSDG

Läs Cecilias blogginlägg från Paris på WAGGGS hemsida (på engelska).

Senaste artiklarna