"Det vårt ansvar som scouter att lägga tid och energi på hållbarhetsfrågan och jobba för en bättre värld." skriver Alice Bergholtz.

"Klimatfrågan drabbar i slutändan oss alla, inte minst barn och unga över hela världen" skriver Linnea Andersson.

Aktuellt klimatfrågor

”Scouting är globalt samhällsengagemang”

11 december, 2015

Linnea Andersson och Alice Bergholtz åkte till Unesco Youth Forum för att representera scoutrörelsen. Med det här debattinlägget vill de få fler unga scouter att förstå att vi alla kan göra skillnad, eftersom Scouterna är en plattform för att kunna förändra och påverka vårt samhälle till det bättre.

Har du hört talas om COP? Det är FN:s klimattoppmötet som hålls varje år, där ledare och förhandlare från världens alla hörn samlas och tar beslut om gemensam politik för att tackla klimatförändringarna. Årets möte hålls just nu i Paris och det hypas otroligt mycket, för förhoppningen är att det ska resultera i det första lagligt bindande klimatavtalet på 13 år.

Har du hört talas som UNESCO Youth Forum? Inte? Det är riktigt illa, för det är nämligen där framtiden formas. UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur – en organisation som bland annat arbetar för att etablera respekt för rättvisa och mänskliga rättigheter. Varje år har UNESCO en konferens där ungdomar från hela världen får chansen att samlas, diskutera lösningar och organisera sig. Vi, Linnea och Alice, representerade WOSM (World Organisation of the Scout Movement) i årets Youth Forum. Forumet hölls i oktober i Paris med fokus på klimat och hållbarhet – ämnen vi tyvärr inte har tid att sitta och diskutera för alltid.

Vårt klimat förändras, snabbare än någonsin tidigare, och den samlade forskningen säger att det beror på oss människor. Men förstås inte lika mycket alla människor. De som redan idag är mest utsatta för fattigdom och konflikter är också de som kommer att drabbas hårdast av torka, höjd havsnivå, extremväder och andra konsekvenser klimatförändringarna för med sig. Samtidigt är det just dessa människor som orsakat klimatförändringarna minst, och har minst möjlighet att göra sina röster hörda och påverka processen.

”Men klimatfrågan drabbar i slutändan oss alla, inte minst barn och unga över hela världen.”

Vi unga kommer tvingas leva med den värld som lämnas över till oss, men saknar oftast formell makt och inflytande i de beslut som tas. Detta trots det stora driv och intresse som ofta finns bland unga människor för att påverka världen. Det är ingen slump att unga människor är överrepresenterade i miljörörelsen och enligt många undersökningar i högre utsträckning tänker på klimatet i vardagen. Vi är den första generationen som vuxit upp med kunskap om den globala uppvärmningen, vilket lett till att vi förstår allvaret i situationen och inte tvivlar på forskningen. Och faktum är att det är vår framtid det handlar om – det är vi som kommer leva med de konsekvenser dagens beslut får. Därför är mötet vi var på i Paris, och alla andra möten där unga kan organisera sig för klimat och hållbarhet, otroligt viktiga för vilken värld vi kommer ha i framtiden.

”Scouterna är en mötesplats för klimatfrågor!”

Vi engagerar oss genom Scouterna! Vi vill uppmana fler unga att organisera sig för en bättre framtid! Det är när vi går samman som ungas intressen lyfts och vi blir lyssnade på. En av grundpelarna i både den svenska och den globala scoutrörelsen är just lokalt och globalt samhällsengagemang, och därför är det vårt ansvar som scouter att lägga tid och energi på hållbarhetsfrågan och jobba för en bättre värld. Scouterna samlar idag över 63 000 medlemmar i Sverige och genom vår fantastiska verksamhet får unga verktyg och kunskap för att förändra och påverka vårt samhälle till det bättre.

Men okej, COP21 är också ett viktigt möte. Jätteviktigt faktiskt. Bara där kan faktiska politiska beslut tas. Dessa beslut är avgörande för vilken framtid vi får, och dessutom ska arbetet många politiker gör i klimatfrågan inte förminskas. Men besluten som kommer tas på COP21 i Paris i år är tyvärr inte tillräckliga, det vet vi redan ifrån de mål, ambitioner och löften världens länder lagt fram inför konferensen. Trots det finns det anledning att vara hoppfull. Klimatfrågan uppmärksammas mer och mer av näringslivet, ideella organisationer och i hela samhället. Fler och fler inser att klimatfrågan är vår tids största ödesfråga, och människor världen över organiserar sig, ändrar sitt sätt att leva och kräver förändring av sina politiska representanter.

Klimatfrågan är inte bara en FN-fråga – den drabbar oss alla, och vi har alla ett ansvar för att göra det vi kan. GÖR DET DU OCKSÅ! Det kan vara lekar och reflektionsövningar som kretsar kring hållbarhet, att kåren börjar källsortera, eller ett läger med endast vegetarisk mat. Det är vad lokalt och globalt samhällsengagemang handlar om!

Hälsningar,
WOSM:s delegater på UNESCO Youth Forum 2015
Linnea Andersson
Alice Bergholtz

Senaste artiklarna