Maria Arnholm är svensk liberal politiker som tidigare var jämställdhetsminister.

Aktuellt Jämställdhet

”Ingen ska begränsas av vad andra förväntar sig av dem”

13 januari, 2016

Att ett samhälle ska vara jämställt är ett av de nya globala målen för utveckling som ska vara uppnådda år 2030. Scouterna jobbar aktivt för att öka jämställdheten. Scouternas unga talesperson Anna Lundberg intervjuade politikern Maria Arnholm om hennes tankar för att få ett mer jämställt Sverige.

Vad är jämställdhet för dig?

För mig är jämställhet att alla ska kunna bli precis vad de vill bli och göra det som de själva vill. Ingen ska begränsas av vad andra förväntar sig av dem.

Hur kan politiken och scouterna arbeta gemensamt för ett hållbarare samhälle?

Vi politiker måste stötta och uppmuntra det scouter gör i Sverige, även i världen. Inte minst för att alla killar och tjejer ska kunna utvecklas oavsett deras bakgrund och förutsättningar.

Vilka är dina 3 bästa tips för ett mer jämställt samhälle?

  1. Våga vara dig själv.
  2. Alla ska uppmuntras och få stöd att vara sig själv i förskolan, skolan, hos scouterna och på jobbet. Överallt ska man få det stöd man behöver.
  3. Engagera dig politiskt, gör din röst hörd.

Senaste artiklarna