Aktuellt samhällsengagemang

”Vi är redo att omsätta hållbarhetsmålen till verklighet”

18 januari, 2016

Konferensen Agenda 2030 i Regeringskansliet den 18 januari handlade om hur Sveriges arbete ska se ut och gå till för att nå de globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling antog i september i fjol. Scouternas representant Hannah Stanton bidrog med exempel på samhällsengagemang ur ett ungdomsperspektiv.

Hannah Stanton som deltog i debattsamtalet representerade också världens flickscouter i FN:s generalförsamling då målen antogs. Scouternas starka samhällsengagemang påverkar och engagerar med målet att göra världen lite bättre – både ute i världen och i Sverige.

”Vi vill gå från ord till handling”

– Vi är redo att omsätta hållbarhetsmålen till verklighet. Och vägen dit är genom ungas delaktighet – inte bara på pappret. Vi ska prata med unga, inte om dem, när det gäller vår gemensamma framtid. Det vill säga att det är viktigt att det blir meningsfullt, unga kan och vill vara med men måste få lov att vara det på sina villkor och på sina arenor, säger Hannah Stanton som under konferensen fick tillfälle att betona vikten av att ta mångfald på allvar.

Scouterna är världens största fredsorganisation med 50 miljoner aktiva medlemmar. Under konferensen fick Hannah Stanton möjlighet att berätta om hur scoutrörelsen globalt kan bidra genom samarbete och gemenskap.

– Från det lilla till det stora, från det lokala till det globala. Det ena går inte utan det andra och det är självklart för oss i Scouterna, säger Hannah Stanton.

”Vi bryter ner det komplexa och gör det begripligt.”

Hon menar att vi tillsammans kan bryta ner det komplexa, göra det begripligt och sedan göra – learning by doing.

– Det finns ingen ung som inte vill förändra något där man befinner sig och vi önskar att unga blir tagna på allvar, säger Hannah Stanton.

Med 63 000 medlemmar och 1 100 kårer i Sverige kommer scouter i hela landet att på olika sätt bidra med aktiviteter kopplade till målen. Det handlar om allt från att möta flyktingar i tillfälliga boenden till att jobba med att förbättra ungas självkänsla i Free beeing me, utveckla ledare för en trygg fritidsverksamhet och att utbilda fler unga talespersoner som barn- och ungdomsorganisationens röst i samhället.

– Vi kan göra mycket mer, till exempel vara en viktig del i integrationsarbetet vid sidan av idrott och skola. Många som kommer hit nu är redan scouter i sitt hemland och språk har aldrig varit ett hinder för oss. Vi vill vara en organisation för alla och hoppas att fler söker sig till oss, säger Hannah Stanton.

Senaste artiklarna