Clowner utan Gränser.

Dani Awwad och fyra scouter.

Två scouter i Anout.

Clowner utan Gränser uppträder för barn.

Clowner utan Gränser.

Clown-workshop.

Aktuellt flyktingkatastrofen

Clowner utan Gränser hjälper flyktingbarn

28 januari, 2016

För ett år sedan inledde Sverige för UNHCR och Clowner utan Gränser projektet Skola och skratt. Ett projekt som ska ge syriska barn på flykt i Libanon möjlighet att få gå i skolan och att skratta.

Libanon har tagit emot över en miljon flyktingar från Syrien och omkring 400 000 av de som anlänt är barn i skolåldern. Många av barnen bär med sig traumatiska upplevelser efter att ha flytt krig, förlorat sina hem och i många fall även sina föräldrar.

I staden Anout sitter två små scoutpojkar och kollar på en föreställning med Clowner utan Gränser. En av pojkarna är flykting från Syrien och den andre pojken från Libanon.
– Pojkarna kommer till scoutmötena varje vecka, berättar Dani Awwad, 20 år, scoutledare.

Projektet som finansieras av svenska PostkodLotteriet har bland annat gjort det möjligt för scouter som är fritidsledare i libanesiska skolor att få specialutbildning för att kunna ta emot barnen.
– Utbildningen var fantastisk, vi jobbade med drama, lekar, meditation och akrobatik. Vi använder lekarna vi lärt oss när nya syriska barn kommer, för att få dem att interagera med de andra och slappna av, säger Dani.

Resultatet av projektet? Under året som gått har nära 1900 barn fått skolgång, 220 fritidsledare har utbildats och så många som 8000 barn har fått skratta till de roliga clownerna.
– Vi försöker med lek och glädje påminna barn på flykt att de är vanliga människor och att det finns andra utanför som ser dem. Att det här projektet möjliggjort för oss att förmedla den känslan till 8000 barn under året, det känns helt fantastiskt, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare på Clowner Utan Gränser.

Fakta kriget i Syrien
Under de fem år som det varit krig i Syrien har över fyra miljoner människor flytt till grannländerna, där de får skydd och stöd av FN:s flyktingorgan UNHCR. 7,6 miljoner människor befinner sig på flykt inom landets egna gränser.

Senaste artiklarna