Betongscouter i Tensta.

Betongscouter i Tensta.

Scouterna träffar Kungen.

Scoutmöte i Tensta.

Scouter i Tensta.

Aktuellt scouter

Betongscouterna i Tensta

5 februari, 2016

En ny kår skulle startas i Tensta och den stora frågan var: Vilken typ av scouting behövs? Resultatet – något unikt och bra både för Stockholmsförorten och för Scouterna.

– Vi kunde inte vara sjöscouter eller skogsscouter. Så vi blev betongscouter, säger Guleed Mohamed, nystartskonsulent på Scouterna.

Hans uppgift är att dra i gång scoutkårer i Sverige och kåren Universum i Tensta, som startades för ett år sedan, är hans första. Kåren är så populär att den har fått kungligt besök.
– Kungen gillade oss, säger fjortonårige Ömer Gül som var en av dem som fick berätta om kåren under kungabesöket.

– Barnen här lever inte i det slags samhälle där svenska scouter brukar finnas. De ser sig inte heller på samma sätt som barnen ser sig själva i svenska medelklassområden, förklarar Guleed Mohamed.

Det var inte lätt eller självklart att starta en scoutkår i just Tensta, det behövdes en hajp. Hiphop-ungdomar i Guleed Mohamads vänkrets blev i ett slag scouter, tillsammans med studenter. De stod för inspirationen.
– Här var det ingen som kände till vad en scout kan vara. För oss var det viktigt att de som berättar om det har en relation till området.

Tillsammans med scoutkåren vill Guleed arbeta för förändring. Universum är en kår där barnen ska få lära sig att känna igen sina förmågor och att hitta kraft att påverka samhället. Kåren liknar på många sätt andra scoutkårer, och på många andra sätt är den unik. Scouterna får hjälp att jobba med sina egna mål och sina gränser, och med vardagliga saker som läxläsning. Eller så skriver de hiphop-texter till spoken poetry som exempelvis kan handla om varför Tensta dräneras på service.
– Vi jobbar mycket med medvetenhet och målbilder. Vi bjuder till exempel in personer från området som har studerat till läkare eller något annat fint. Vi vill visa att vi som bor här kan bli läkare, säger Guleed Mohamed.

Att öppna porten till föreningslivet är en av Universums prioriteringar och äldre svenskar i Tensta är mentorer för scouter, ett initiativ för att skapa gemenskap och förståelse mellan generationerna.
– Friluftsliv är viktigt även för oss. Att vara i skogen är en klassfråga. Därför har vi vårt sommarläger på Järvafältet för att våra ungdomar ska få chansen att prova att vandra i skogen och lära sig att tycka om det, fortsätter Guleed Mohamed.

David Ngabo är snart tretton. Han var med på sommarlägret och älskar numera friluftsliv. Han hade från början ingen egentlig uppfattning om vad Scouterna var.
– Men jag kom hit och provade och det var roligt. Bäst är att besöka de äldre, vi chillar tillsammans. Och jag har fått många vänner från Akalla, Husby och Kista. Utan Scouterna hade vi aldrig träffats, berättar han.

Senaste artiklarna