Aktuellt Kompassrosen

Här är 2016 års bästa unga ledare i Sverige!

14 april, 2016

Hannah Stanton, Mariam Johansson och Emma Knaggård Wendt är unga ledare som visat att ledarskap kan göra stor skillnad i samhället. Nu tar de emot årets Kompassros på Kungliga slottet i Stockholm.

Kompassrosen är ett stipendium som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år, som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap. Årets tre stipendiater Hannah Stanton, Mariam Johansson och Emma Knaggård Wendt får stipendium på 250 000 kronor vardera då de visat på mod, omtanke och handlingskraft i sitt ledarskap.

– Jag är oerhört stolt och glad att se Hannah, Mariam och Emma ta emot stipendierna. Det ger mig stor tilltro till det ledarskap som behövs för att ta sig an dagens utmaningar och kan leda Sverige in i framtiden. Ett värderingsstyrt ledarskap är en grundförutsättning för att lyckas med det, säger Rebecca Sundberg, projektledare för Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Vem är Mariam?

Mariam Johansson är född i Irak och kom till Sverige och Saltsjöbaden som åttaåring. Hennes intresse för jämställdhet och mänskliga rättigheter väcktes tidigt då hon själv har upplevt tydliga kulturskillnader där flickor inte fått samma möjligheter som pojkar. Vid sidan av lärarutbildningen i Uppsala har Mariam ett stort ideellt engagemang och har gått Elektras utbildning för Sharaf hjältinnor, kurserna Värdebaserat ledarskap och Värsta fördomen i Scouternas regi. Utöver det har hon varit mentor i programmet Mentor Sverige.

– Jag vet att jag gjort ett avtryck i många unga människors liv och jag brinner för att vara en del av deras utveckling. Ett öppet Sverige är viktigt för mig, ett Sverige som står upp för mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Att våga lyfta kulturkrockar är ett viktigt verktyg i mitt ledarskap och jag har alltid en fot i elevernas värld, vilket är nyckeln till framgång, säger Mariam Johansson.

Mariam hoppas att stipendiet ska bidra till möjligheten att få lära och inspirera andra pedagoger att kunna bygga starka relationer med elever och därmed spela en större roll i integrationsarbetet. Hon vill att läraryrket ska uppmärksammas och få bekräftelse för det viktiga arbetet som utförs i skolan varje dag.

– Just nu håller jag på att skriva en bok om mina erfarenheter som lärare och hur jag arbetar med att stärka unga flickor. Min förhoppning är att andra ska få en bättre inblick i en lärares vardag och vilken roll vi spelar för unga människor, säger Mariam Johansson.

Vem är Emma?

Emma Knaggård Wendth har en fil.kand. i kommunikation och styrelseutbildningar från Michaël Berglund Board Value och Styrelseakademien i bagaget. Hon har haft styrelseuppdrag i Mattecentrum och Företagarna och är ordförande i Ung Cancer. Emma är grundare och vd för produktionsbolaget Edutain där starka och hållbara varumärken byggs med hjälp av liveproduktion och digital kommunikation.

– Jag är oerhört ärad för Kompassrosen. Näringslivet har lika mycket att lära av det ideella som det ideella av näringslivet. Vi måste tänka både affär och människa och tvärtom för att nå framgång och hållbara organisationer, säger Emma Kanggård Wendt.

Emma vill använda stipendiet för att bygga vidare på sin strategiska förmåga och utveckla sin ekonomiska kompetens.

– Stipendiet ger mig en möjlighet att fortsätta jobba för att få unga att tro på sin egen förmåga att förändra. För mig som ledare är handlingskraft min ryggrad och jag kommer aldrig sluta kämpa för att få andra unga att kliva in i beslutande rum.

Vem är Hannah?

Hannah Stanton representerar tio miljoner unga tjejer genom sitt engagemang i den globala scoutrörelsen. Hon var med i förhandlingarna om FN:s hållbarhetsmål och påverkade utformningen av mål 4 och 5, som handlar om utbildning och jämställdhet.

– Enda sättet för en hållbar framtid är när unga är delaktiga. Vi ska vara med och fatta beslut, inte bara titta på, säger Hannah Stanton.

I sin hemkommun Malmö arbetar Hannah även med flyktingmottagandet. Med övertygelsen om att barn och unga ska få växa till den potential de har, leva värdigt, vettigt och ha rätt till en rättvis uppväxt, gör Hannah verklig skillnad. Född och uppvuxen i Tyskland kom hon till Sverige som 16-åring. Hon är utbildad tolk, har läst mastersprogrammet strategisk kommunikation och har vidareutbildat sig inom ledarskap. Till vardags jobbar hon som kommunikationsstrateg på Lunds kommun och på TheGoals.org och är engagerad scout.

– Jag tycker att mod och handlingskraft går hand i hand. I arbetet med att tillgängliggöra FN:s hållbarhetsmål föreslog jag att man skulle kontakta Jan Eliasson. Ingen trodde att han skulle ha tid och avfärdade idéen. Med sedan fick jag svar och fick till ett möte nästkommande dag. Att våga göra saker fastän alla andra inte håller med är handlingskraft för mig.

De frågor Hannah är mest intresserad av är våld mot kvinnor och flickor och global hållbarhet utifrån det sociala perspektivet. WAGGGS och Voices Aganist Violence  är exempel på organisationer där Hannah har ett stort engagemang i dag. Med stöd av stipendiet vill hon att  upplevelsebaserat lärande och icke-formell utbildning utanför klassrummet, såsom scouting, tas till nästa nivå.

– Jag är övertygad om att den första uppkopplade generationen blir den första hållbara generationen. Teknikens möjligheter ställer höga krav på ett värdebaserat sätt att leda. Genom teknik delar unga i dag globala problem och får hjälp och inspiration av varandra att lösa dem på lokal nivå, det skapar framtidstro för mig, säger Hannah.

Senaste artiklarna