Aktuellt näthat

Så ska näthatet stoppas

26 april, 2016

Näthat är ett brett samhällsproblem som inte bara drabbar barn och ungdomar. Nu vill justitie- och migrationsminister Morgan Johansson få igenom en ny lagstiftning mot näthat.

– Den nya tekniken, som ju inte är så ny längre, har inneburit en fantastisk utveckling på många områden, men den innebär också nya förutsättningar och nya problem. Det kan röra sig om kränkningar, ryktesspridning, intrång i privatlivet och ofredanden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson under en pressträff i februari.

Enligt Morgan Johansson ger den lagstiftning som vi har i dag inte nog skydd åt unga och framförallt tjejer, som utsätts för hot, hat och sexuella trakasserier.
– Statsmakterna måste enligt vår uppfattning ta de här frågorna på stort allvar och vi måste modernisera lagstiftningen och se strängt på de trakasserier som nu dagligen sker på nätet och som orsakar ett stort lidande. Mer ansvar måste också läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, säger Morgan Johansson.

Utredaren Gudrun Antemar har haft i uppdrag att lämna förslag på hur lagstiftningen bättre skulle kunna skydda den som utsätts för hot och kränkningar på nätet.

Här är några av förslagen som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017:
• Ett särskilt brott, olaga integritetsintrång, som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter föreslås. Det kan gälla spridning av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter.

• Olaga hot ska kunna gälla även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder. • Bestämmelsen om ofredande ska tydligare än idag gälla ofredanden via internet. Vissa enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska kunna straffas som ofredande.

• Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.

Källa: Regeringskansliet

Vad är näthat?
När man pratar om näthat syftar man på förolämpningar och förtal som sker online. Det är inte bara den som lagt ut en kränkande bild eller kommentar som begår brott. Även den som väljer att dela bilden/kommentaren vidare gör sig skyldig till brott. Näthat drabbar alltifrån barn och ungdomar till vuxna människor och kända personer.

Källa: Polisen

Senaste artiklarna