Lennart Gladh. Foto: Hanna Marklund

Stockholms skärgård. Foto: Mauri Rautkari

Flygande Sillgrissla. Foto: WWF

Algblomning. Foto: Päivi Rosqvist

Ejder. Foto: Mauri Rautkari

Stockholms skärgård. Foto: Germund Sellgren

Aktuellt Rädda Östersjön

Projekt Rädda Östersjön!

25 maj, 2016

Världsnaturfonden (WWF) arbetar ständigt med att försöka rädda Östersjön från övergödning, överfiske och miljögifter. Scout har pratat med WWF:s Lennart Gladh, expert på övergödning, Östersjön, sötvatten och jordbruk om vad som görs just nu och hur du som konsument och privatperson kan hjälpa till.

Hej Lennart! Kan du berätta lite om projektet ”Rädda Östersjön”?

– WWF har arbetat med Östersjöns miljö sedan Världsnaturfonden Sverige bildades. Då handlade det om de hotade havsörnarna och sälarna, som också blivit en framgångsfråga, men nu är frågorna mer komplexa. Vi är övertygade om att Östersjöns miljö måste förbättras, men tyvärr är det politiska intresset svalt just nu.

Vad gör WWF för att rädda Östersjön?
– Vi jobbar inom ramen för Baltic Ecoregion Programme (BEP) med kollegor i länderna runt Östersjön med fokus på tre frågor. Bättre havsplanering och förvaltning med fler skyddade havsområden, uthålligt fiske samt övergödning. Vi deltar också i HELCOM arbetet, det vill säga den Internationella miljökommissionen för Östersjön.

Men hur mår egentligen Östersjön?
– Östersjön mår dåligt. Det är ett av världens mest ”stressade” hav. Övergödning är det allra största hotet, men också olika miljögifter och ökad sjöfart och annan exploatering.

Vad kan man som privatperson göra?
– Om du har enskilt avlopp vid havet eller sjö, där vattnet till slut hamnar i havet, se till att det är godkänt och minimerar utsläpp av näringsämnen och kemikalier. Ät inte för mycket fet fisk som strömming, skarpsill och lax. Sätt tryck politiskt för ökade insatser för Östersjöns miljö.

Hur ser framtiden för Östersjön ut om övergödningen fortsätter i samma takt?
– Vi kommer till exempel få ett ännu mer förändrat ekosystem med en förändrad fiskfauna och mer algblomningar.


Det här kan du göra:
• Se till att ditt enskilda avlopp vid vattendrag är godkänt.
• Minimera utsläpp av näringsämnen och kemikalier.
• Ät inte för mycket fet fisk.
• Sätt tryck på politikerna.

Senaste artiklarna