Aktuellt Kina

Världens scoutföreningar kämpar för scouting i hela världen

31 maj, 2016

Att få vara scout borde vara en självklarhet. Men så är det inte. På fastlandet Kina är till exempel organiserad verksamhet förbjuden. Men världens scoutföreningar jobbar för att scouting ska få finnas överallt.
– Men det är inte helt enkelt för Sverige att påverka Kina direkt. Jag tror att den största möjligheten nu är att arbeta med scout-organisationer i närområdet för att uppnå en förändring, säger Martin Persson, International commissioner.

Precis som i många andra delar av världen etablerades scouting i Kina under 1910-talet. I Kina mer exakt 1912. År 1941 fanns det 570 000 registrerade medlemmar och organisationen växte stadigt ända fram till 1949. Sedan kom revolutionen och det kommunistiska partiet med Mao i spetsen tog makten. I och med det förbjöds organiserad verksamhet som Scouterna på fastlandet. För att ha mer kontroll startade regeringen istället egna ungdomsverksamheter.
– Men scouting är inte helt förbjudet i Kina. Det finns scouter i de självstyrande regionerna Macau, Hongkong och Taiwan. Scoutorganisationen i Taiwan är samma organisation som en gång startade på fastlandet i Kina och den heter fortfarande Scouts of China. Men sedan 1949 har scouting på fastlandet varit förbjudet. Vi hoppas såklart att förbjudet ska upphävas, säger Martin Persson.

Martin förklarar att det i dag görs olika försök för att på sikt kunna starta upp scouting på Kinas fastland. Scoutorganisationerna i Taiwan och Hongkong jobbar till exempel med olika ungdomsorganisationer i Kina för att skapa utbyten ungdomar emellan.
– Men de försök som gjorts har stoppats av myndigheterna, säger han.

Vad görs för att förändra läget i Kina?
– I alla typer av internationella frågor agerar Scouterna genom våra världsorganisationer, WOSM och WAGGGS. WOSM har genom sitt årsmöte, världskonferensen, fått i uppdrag att se över möjligheten att starta scouting på platser där scouting inte finns i dag. Ett exempel på detta är Myanmar, där WOSM arbetat aktivt för att starta en scoutorganisation efter att detta varit förbjudet under många år. Det har man nu lyckats med, och det finns återigen scouter i Myanmar. Både WOSM och WAGGGS arbetar tillsammans med scout-organisationer i Asienregionen för att det en dag ska bli möjligt att bedriva scouting i Kina igen.

Tror du att scoutrörelsen kan göra världen till en bättre plats?
– Absolut! Scouting är en av världens största ungdomsorganisationer och finns i nästan alla världens länder. Så fort det sker en naturkatastrof eller oroligheter utbryter i ett land finns där scouter på plats för att hjälpa. Vi har sett det under kriget i Syrien, efter jordbävningarna i Nepal och Haiti och många fler gånger. Scouting har skapat en meningsfull fritid för miljontals barn och unga under de över 100 år vi funnits som organisation. Så visst gör vi världen till en bättre plats.

Senaste artiklarna