Inspiration Handlingskraft

Målspår skapar engagemang

25 augusti, 2016

Lidingö-Bodals Sjöscoutkår arbetar aktivt med programutveckling på alla avdelningar – något som nu har lett till att kårens gemenskap har stärkts. ”De senaste åren har också fler scouter och ledare valt att börja i kåren”, säger kårens ordförande Marcus Jansson.

Markus Jansson började sin scoutkarriär på 1980-talet i Axvalls missionshus i Västergötland. Drygt 30 år senare blev hans äldste son tillräckligt gammal för att börja i Scouterna. Själv blev han ledare i kåren och bara några år senare blev han ordförande.

Nu brinner Marcus för att få ihop gänget i kåren, få resurser att skapa lite roligare och tuffare aktiviteter och bygga kårens självförtroende. Varje termin satsar nu kåren på att dra igång något som de kallar ”kårprojekt”. Ett kårprojekt är något som är lite utöver det vanliga och som alla avdelningar gör tillsammans.

– Vi har jobbat med att ”få flyt i sjöprogrammet”, haft studiecirkel med Baden-Powell’s ledarbok ”Aids to Scoutmastership” från 1919 och arrangerat kårläger med lite extra spännande program, berättar Marcus.

Det senaste året har Marcus fokuserat på att stötta avdelningar och nyrekrytering till de yngre grupperna.

– Ett av mina mål har också varit att stoppa det tapp som vi har haft under flera år hos Äventyrare och Utmanare genom att få upp stegringen i programmet. Vi hade en rolig och tuff vinterhajk i januari och nu i sommar har vi varit på världsscoutcentret Kandersteg i Schweiz. Tack vare de här punktinsatserna och ett idogt arbete varje vecka av avdelningsledarna har vi det här året inte tappat en enda Äventyrare eller Utmanare alls utan istället fått in några nya!

Lidingö-Bodals Sjöscoutkår har det senaste året  låtit alla sina avdelningar fokusera på samma målspår. Varför valde ni det arbetssättet?

– Jag har tagit mycket inspiration från kursen ”Leda Scouting” där jag lärt mig att scouting ska bidra till att utveckla hela individen. Målspåren hjälper oss med detta och förra hösten bestämde vi oss inom kåren att vi ska fokusera lite extra på en ”målspårsfärg” varje termin, säger Marcus.

Nu i våras har kåren jobbat med de gula målspåren (Samhällsengagemang, förståelse för omvärlden och känsla för naturen).

–Vi började med inspiration inom området och kårstyrelsen tillhandahöll en ”idélåda” med olika saker man kunde tänkas göra. De flesta avdelningarna landade i att göra något med/för flyktingar som en kombination av samhällsengagemang och förståelse för omvärlden – och där finns ju ett stort och reellt behov!

Avdelningarna har bland annat ordnat besök av folk från olika länder och samlat in leksaker till ett flyktingboende i närheten.

– Eftersom det här var första terminen vi arbetade på det här sättet var alla avdelningar inte helt med på bollen.  Men under höstterminen kommer vi alla avdelningar att vara med. Den mest ställda frågan på kårens sommaravslutning var inte vilken dag lägret börjar utan, ”Vad är nästa termins målspår?”

Hur gör du för att scoutledarna ska bli engagerade att arbeta efter t.ex. det temat eller de målspår som styrelsen valt ut? Hur skapar ni engagemang?

– Den viktigaste framgångsfaktorn – för all ideell verksamhet tror jag är att hjälpa ledarna att hitta och upprätthålla motivationen. När jag gick TG fick jag lära mig att människor får motivation när de känner/har inflytande, samhörighet och kompetens och det har jag som en ledstjärna för arbetet i kåren. Har man motiverade ledare finns det inga begränsningar för vad man kan göra, säger han.

Senaste artiklarna