”Utbildning handlar inte bara om skola”

24 oktober, 2016

Julius Kramer är scouten som representerar WOSM i FN och försöker få med alla scouters perspektiv när han verkar för fred och hållbar utveckling. Scout har pratat med Julius om FN-dagen och varför utbildning är mer än bara skola.

Hej Julius Kramer! Årets tema för FN-dagen är utbildning. Varför är detta en viktig fråga för FN?

– Utbildning är så himla grundläggande: en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom, hålla sig friska, kunna styra sina liv, påverka sina samhällen och leva i fred. Miljontals barn och unga får idag inte gå i skolan, trots att det är en mänsklig rättighet. Och barn som inte får gå i skolan blir unga och vuxna utan möjligheter. En god nyhet är ändå att förra året antog alla världens länder 17 globala mål (Sustainable Development Goals) för en bättre värld, att uppnå innan 2030. Mål nummer fyra är att alla människor ska ha tillgång till utbildning och livslångt lärande, säger Julius.

Varför är utbildning en viktig fråga för oss scouter?

– Utbildning handlar inte bara om skola, utan också om allt det vi kan lära oss utanför klassrummet. Just nu är jag i Rwanda, och för några dagar sedan träffade jag en grupp scouter engagerade i Amahoro Amani, som börjat lära ut fred och konfliktlösning till andra kids i ett kongolesiskt flyktingläger. De behövde varken whiteboard eller lärare, utan ville bara sprida vad de lärt sig om dialog i Scouterna! Scouting är helt klart en av de bästa utbildningar någon kan få.

Beskriv ditt engagemang inom WOSM och FN?

– Jag representerar WOSM, en av våra världsorganisationer, i FN – på möten om allt från fred till hållbar utveckling. Man kan säga att jag försöker se till att scouters, barn och ungas, perspektiv hörs när beslutsfattare diskuterar saker som påverkar oss. Det bästa är ändå att få berätta de fantastiska storys som finns, t.ex. om hur scouter skapar fred i Rwanda, eller bidrar till integration i Södertälje. Berättelser som annars inte skulle få höras i FN-skrapan i New York. För ett par veckor sedan fick jag göra det när jag pratade om ungt ledarskap för fred, tillsammans med FNs vice-chef Jan Eliasson. I september ledde jag WOSMs delegation med scouter från olika delar av världen till generalförsamlingen. Det var häftigt eftersom alla hade sina egna unika erfarenheter att dela med sig av. Vi visade att vi är en global ungdomsrörelse med 40 miljoner världsförbättrare, som sysslat med världsförbättring sedan långt innan FN fanns.

Vad är det bästa med att verka där du verkar?

– Det bästa är stämningen: alla samlas där för att göra världen bättre. Och så är det fantastiskt att få dela med sig av scouters värderingar, perspektiv och berättelser – från kårnivån till världens högsta politiska forum. Det behövs i FN, där diskussionerna ofta förs långt ifrån verkligheten. En sak är i alla fall säker: den viktigaste världsförbättringen sker inte i FN-skrapan, utan drivs av lokala initiativ och vardagshandlingar.

Vad är den största utmaningen för FN?

– En av FNs stora utmaningar är att enas. Allt tar tid, medan många världsproblem skulle behöva snabba lösningar. Länderna måste bli bättre på att enas om vad vi vill uppnå, istället för att delas av olikheter. Där har de något att lära av oss scouter! En annan stor utmaning och möjlighet är såklart de 17 målen för hållbar utveckling. Mycket ska hinnas med på 14 år (t.ex. utrota extrem fattigdom!). Vi kan bara lyckas om vi jobbar tillsammans. FN måste skapa rätt förutsättningar och se till att världens länder faktiskt håller vad de lovat.

Varför tycker du att man ska uppmärksamma en dag som FN-dagen?

– För att FN har viktigaste frågorna i hela världen som uppdrag: fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Och utan internationellt samarbete och solidaritet kommer vi faktiskt ingenstans!

 

FN-dagen är den 24 oktober, en dag för att uppmärksamma och fira allt det som FN gör i världen. Årets tema är utbildning. Svenska FN-Förbundet har tagit fram ett material som man mycket väl kan använda sig av i scoutkåren under kommande veckan. Läs mer här!

 

Senaste artiklarna