Aktuellt Free being me

Free Being Me når Skåne

7 november, 2016

I slutet på oktober hölls en scoutledarutbildning i Skåne med programmet Free Being som verkar för att stärka barn och unga och ge dem bättre självkänsla. ”Intresset för utbildningen är stort och engagemanget för frågan hög”, säger Anton Nilsson, ledare i Vellinge scoutkår.

 

Syftet med utbildningskvällen i Vellinge med Free Being Me var att introducera programmet och det översatta materialet som kommer från WAGGGS. Elin Svensson och Anton Nilsson (som även är ledare i Vellinge scoutkår) från nationella Free Being Me-gruppen var på plats för att lära ut programmet.

– I höst drar programmet i gång på allvar. Intresset för utbildningen är stort och engagemanget för frågan hög. Programmet avslutas med ett projekt där barnen har som uppgift att samla ett par kompisar och berätta om vad de själva lärt sig för att lära ännu fler om hur man står upp mot kroppsideal och utseendefixering, det ser jag fram mot, säger Anton Nilsson.

Under utbildningen fick deltagarna som kom från många olika delar av Skåne, ta del av materialet, testa övningar och förbereda sig själva på frågor som barnen kan ställa.

– Man kan säga att denna kvällskurs på tre timmar var som en snabbgenomgång av programmet, en lagom djupdykning för ledare som funderar på att starta upp programmet eller de ledare som faktiskt redan har startat upp så smått, säger Elin.

Hur mottogs Free Being Me?

– De upplevde kvällen mycket positiv och ledarna på plats uttryckte även behovet av detta program för unga som lever i dagens ”multimedia”-samhälle med stor påverkan på deras mående. Intresset upplevdes som stort, till vår glädje!, säger Elin.

– Såklart är det många frågor om upplägget och formen av programmet, vilket är något som vi också räknat med. Detta är ett internationellt program utformat av WAGGGS och därför måste vi sätta det i ett globalt perspektiv. Skandinavien är unikt i sin form av friluftsscouting, scouting i resten av världen bygger mycket mer på samhällsengagemang och detta måste man ta hänsyn till när man anammar ett internationellt program, berättar Anton.

Hur skulle ni sammanfatta kvällen?

– Vi är nöjda med kvällen och glada över att så många kom och visade intresse! Detta var den första utbildningen/introduktionen vi gjorde med det nya materialet och vi planerar såklart att fortsätta med detta. Workshops i FreeBeingMe kommer bland annat att hållas på Demokratijamboreen och eftersom Free Being Me planeras att vara en del i kommande Jamboree17, så planeras fler utbildningshelger efter årsskiftet, säger Elin.

 

Om Free Being MeFree Being Me är ett workshopsbaserat material som den internationella Scoutorganisationen WAGGGS har tagit fram. Det finns två deltagarmaterial för åldersgrupperna 7-10 och 10-14 samt ledarmaterial. 2,5 miljoner barn och unga har redan involverats världen över med ett gott resultat.Aktiviteterna syftar till att bygga barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och ifrågasätta kroppsideal.

 

Läs mer om Free Being Me här! 

Senaste artiklarna