Aktuellt nyårsafton

Scouterna önskar gott nytt år

30 december, 2016

Det här talet höll Martin Björgell (Scouternas styrelse 2008-2016) under Demokratijamboree 2016, som en hyllning till Scouterna, scoutrörelsen och till dig som scout – för att du är med och gör världen bättre!

Denna helg har vi samlats för att vi väljer att tro på varandra och på kraften att enas i gemenskap framför konflikt och oenighet. Vi är fortfarande en ung organisation. Och den här helgen har vi därför på nytt tagit nästa steg mot vår framtid, genom kloka beslut för att ta scoutrörelsen vidare från en generation till nästa.

I detta är du en vardagshjälte.

Du bidrar till ett öppet samhälle som tror på varje människa, ett samhälle utan avbytarbänk där alla har en plats i laget.

Du som sitter här vet att det inte är en självklarhet. Vägen till där vi står idag har aldrig varit en av genvägar eller där vi nöjt oss. Det har inte varit för den som aldrig vågar, för den som inte är beredd att göra sin del eller som är ute efter något annat. Snarare har scoutrörelsen som vi känner den byggts av modiga vardagshjältar, de handlingskraftiga som ofta verkar i det tysta, de omtänksamma som burit oss fram längs en lång och ofta ojämn stig.

Men Scouterna har långt kvar innan vi är där vi vill vara. Vi når fortfarande inte ut till många av de barn och unga som kanske behöver oss som mest. Vi är fortfarande osynliga i vissa delar av Sverige. Vi är för svaga i områden där barn och unga lever i utanförskap och aldrig möts av en vuxen som tror på dem. Vi måste fortsätta sänka trösklarna för medlemskap.

Samtidigt.

Vilken resa vi har gjort tillsammans.

När jag valdes in i styrelsen för åtta år sedan föll våra medlemssiffror snabbt. Tusentals unga lämnade varje år scoutrörelsen, allmänheten upplevde oss som omoderna. Idag är vi en modern ungdomsrörelse som växer. Under varje dag under hela förra året började en ny patrull scouter. Vi blev 2300 fler.

Ni har hört mig säga det förr.

Verksamheten tillhör de unga scouterna, inte föräldrar eller vuxenvärlden.

Vi har en annan roll att spela, som ledare och positiva förebilder, som med ett lyssnande och stödjande ledarskap förmedlar vad vi kallar ett värdebaserat ledarskap.

6000 scouter från åtta års ålder och uppåt bidrog i arbetet med Scouternas strategi.

Unga som gör världen bättre.

Vi vill att fler unga ska få uppleva scouting, i en verksamhet som är så bra att de inte kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi ska göra det genom att överträffa scouternas förväntningar i varje möte, och genom att bli förebilder i vår gemensamma rörelse.

Nu finns det några som ifrågasätter vidden av våra ambitioner, som antyder att vår rörelse inte kan hantera alltför stora förändringar. Deras minnen är kort, för de har glömt vad den här rörelsen redan har gjort under över hundra år, vad unga scouter kan åstadkomma när fantasin är förenad med ett gemensamt syfte, och när den får bäras av mod, omtanke och handlingskraft.

Framgången för scoutrörelsen har aldrig varit beroende enbart av vår storlek, men på vår räckvidd och förmåga att förlänga vår gemenskap till varje villigt hjärta. Att fler får möjlighet att uppleva scouting handlar därför inte enbart om att vi vill bli fler, utan om att det är den bästa vägen till vår gemensamma vision. En rörelse där alla får utvecklas till sin fulla potential, som förebilder i vårt samhälle, med ett öppet hjärta och en vilja att göra världen till en bättre plats.

Så till alla er som lyssnar idag, från storslagna städer till minsta landsort. Scouterna är en rörelse som under flera decennier förändrat världen, som utmanat normer, aldrig lyssnat på de som säger att det inte går, och som aldrig vikt en tum från det löfte vi gett varandra. Scouterna har lett samhällsutvecklingen. Och scouter, vi är redo att leda en gång till.

Minns hur generationer av scouter före oss har tagit strid mot rasism och utanförskap, mot hinder och våld mot unga kvinnor, mot normer som begränsat ungas möjligheter att ha makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen – inte med våld och vapen, men med en gemensam övertygelse och en gemenskap som förenat miljoner unga scouter över världen i en och samma rörelse.

Scouter, det är vi som ska bära detta arv.

Det är vi som idag, med vägledning från vår historia och av varandra, ännu en gång kan möta nya hot som kräver ännu större ansträngningar, ännu större samarbete och ännu större förståelse för våra olikheter. Vi scouter ser mångfald som vår största styrka och aldrig någonsin som en svaghet. Vi är del i världens största ungdomsrörelse, med kristna och muslimer, judar och hinduer, ateister och agnostiker. Vi formas av varje språk och kultur, från varje ände av denna jord. När världen blir mindre är det vi som kommer visa vägen.

Vi och världen står inför stora utmaningar just nu.

När onda krafter har som mål att skapa splittring och avstånd mellan människor. Att få enskilda individer att känna sig isolerade och utanför. Vårt bästa verktyg mot radikalisering och splittring är gemenskap och acceptans. Och ingenting ger någon en bättre känsla av gemenskap än scouting.

Scouter. Världen har förändrats, och vi behöver fortsätta förändras i takt med den. Utmaningarna kanske är nya eller annorlunda. Sättet hur vi möter dem kanske skiljer sig från förr. Men de värderingar som vår framgång beror på – ärlighet och pålitlighet, mod och omtanke, vänskap och handlingskraft – dessa värden har vi burit med oss i hundra år.

Scoutlagen har varit den tysta kraft som burit oss genom vår historia.

Så låt oss idag också minnas vilka vi är och hur långt vi kommit. Det hänger på oss alla om vi ska fortsätta vara världens bästa ungdomsrörelse. Allt vi gör, och varje beslut vi fattar hänger samman och påverkar hur väl vi lyckas förbättra världen och göra unga redo för äventyr och kompisar. Styrelser, kanslier, distrikt, föreningar, församlingar, patruller och enskilda scouter – allt hänger samman och bidrar, ibland var för sig men oftast genom samarbete.

Framgången för scoutrörelsen har aldrig varit beroende enbart av vår storlek, men på vår räckvidd och förmåga att förlänga den gemenskap som är Scouterna.

Du är en vardagshjälte.

Så ta med dig detta och gör som du alltid brukar. Gör skillnad. Scouter visa vägen.

Scouterna har lett samhällsutvecklingen. Och tillsammans är vi redo att leda den en gång till.

Senaste artiklarna