i Scouternas växel välkomnas nu alla av den nya röstprototypen som pratar den nya rikssvenskan.

Aktuellt Språk

Så här låter den nya rikssvenskan

31 januari, 2017

Scouterna tillsammans med Stockholms universitetsbibliotek är först ut att använda röstprototypen av den nya rikssvenskan som lanseras av Lernia den 31 januari.

Röstprototypen är en samlad bild av hur svenska låter 2017 och i Scouternas växel välkomnas nu alla av den nya rösten. Lernias syfte är att ge en representativ bild av hur svensken låter i dag, att visa att uttal inte har med kompetens att göra och därmed verka för att bryta normer kring hur svenska ska låta.

– Vi är både stolta och glada för att vi fick frågan att vara först ut med att använda den nya rikssvenskan. Vi är en organisation för alla som jobbar normkritiskt på flera områden och nu kan vi lägga till en ny dimension, nämligen hur vi låter när vi välkomnar nya och befintliga medlemmar i vår växel, slå en signal vet jag, säger Caroline Thunved, kommunikationschef på Scouterna.

Lernia har tagit fram den nya rikssvenskan i samarbete med språkforskaren Mikael Parkvall. De har spelat in människor med olika uttal och dialekter utifrån parametrar som exempelvis ålder, kön, utbildning, etnicitet och geografiskt område. Genom att mixa ihop alla röster skapades en röstprototyp som en erfaren röstskådespelare lärt sig prata utifrån. Resultatet är den nya rikssvenskan – en röst som avspeglar de människor som faktiskt bor i Sverige i dag.
Då det finns lika många parametrar för hur svenska låter som det finns personer som talar svenska gör den nya rikssvenskan inte anspråk på att vara helt representativ, utan ska ses som just en prototyp.

En studie som Europakommissionen låtit göra visar att svenskar tror att ”den sökandes sätt att tala (uttal/brytning/accent)” är den faktor som kan vara till störst nackdel för en jobbsökande när ett företag ska välja mellan två kandidater med samma yrkeskunskaper och kvalifikationer. Hela 72 procent av de tillfrågade svenskarna uppgav detta, att jämföra med 36 procent i övriga Europa.

Vill du lyssna på rösten? Ring Scouternas växel eller lyssna på ljudfilen!

Senaste artiklarna