"Jag har fått mer kunskaper och insikter kring normer och makt. Jag har fått reflektera kring hur mitt ledarskap kan bli mer inkluderande", säger kursdeltagaren Anna Wiklund.

Inspiration Normkritiskt Ledarskap

Utbildningen som utmanar oskrivna regler

30 maj, 2017

Scouterna tillsammans med Scouternas folkhögskola har arrangerat kursen Normkritiskt ledarskap som ger träning i att upptäcka begränsande normer och strukturer och hur man jobbar på sitt eget ledarskap för att motverka dessa.

Normkritik handlar om att få syn på och ifrågasätta begränsande normer. Normer, eller oskrivna regler, har konsekvenser för vem som känner sig välkommen eller som får inflytande i sammanhang där en grupp har makt över en annan. Det finns olika strategier för att göra något åt det, men det kan vara utmanande att skapa öppenhet och jämlikhet. Normkritik är en metod och ett perspektiv som kan hjälpa dig att göra det.

Vi tog ett snack med Anna Wiklund som deltog på den senaste kursen i Normkritiskt ledarskap.

Varför är normkritik viktigt för dig?

För att utmana och ifrågasätta de begränsande normer som finns. Jag tror att normkritik är ett viktigt metod för förändring.

Varför valde du att gå utbildningen Normkritiskt ledarskap?

För att jag vill bli mer inkluderande i mitt ledarskap. 

Vad tar du med dig från utbildningen?

Jag tar med mig mötet med deltagarna och kursteamet. Jag fick mycket hopp och energi av att träffa fler människor som vill skapa en mer inkluderande och bättre värld. Jag har också fått mer kunskaper och insikter kring normer och makt. Jag har fått reflektera kring hur mitt ledarskap kan bli mer inkluderande. 

Skulle du rekommendera någon annan gå utbildningen?

Ja, det var en väldigt givande utbildning som ger möjlighet till att lära sig kring normer och hur ens ledarskap kan bli mer inkluderande. Det är en kurs som alla som leder olika grupper borde gå. Jag tror att vi alla ständigt är med och återskapar begränsande normer utan att veta om det. Dessa normer måste vi hitta och fundera på hur vi kan agera för att vara mer inkluderande.

Vill du också gå kursen normkritiskt ledarskap?

Nästa kurstillfälle är den 13-15 oktober i Malmö, håll koll i Scouternas sociala medier om hur du anmäler dig.

Senaste artiklarna