"Om alla följer de regler som finns för eldning så har man gjort mycket för att minska brandrisken." säger Jacob Örhn, som ansvarar för brand och risk på Jamboree17.

Aktuellt jamboree17

Bästa tipsen för brandsäkerhet på scoutlägret

16 juni, 2017

När ungdomsredaktören Anna Svilling var på hajk med sin kår, såg de vad de misstänkte var en skogsbrand. Hon insåg att hon behövde bättre koll på risker för bränder i naturen och på scoutläger. Anna kontaktade därför Jacob Öhrn, som är en av de som ansvarar för brand och risk på Jamboree 17, för att reda ut hur vi bäst undviker att det börjar brinna. 

Vad är det viktigaste ni måste tänka på när ni planerar ett läger för 11000 personer för att det inte ska börja brinna?

– Det viktigaste har varit att försöka hålla brandskyddet på en lika bra som enkel nivå, så att alla deltagarna får en så bra lägervecka som möjligt!

Hur stor är risken för att det skulle börja brinna under Jamboree 2017?

– Risken för en brand är så klart alltid närvarande när vi är i naturen, både på grund av naturliga händelser som åsknedslag men också på grund av till exempel matlagning över öppen eld och lägerbål. Sett över de åren som vi har haft läger så har ingen större brand inträffat och risken är inte större i år. Vi är övertygade om att vi har planerat ett bra brandskydd och hoppas att alla kan känna sig lika trygga som vi.

Om det skulle börja brinna vad skulle då vara det viktigaste för oss som deltagare att tänka på?

– Om en brand skulle bryta ut så är det absolut viktigaste att varna de som är nära och larma Trygghetscentralen som har kontakten med brandfunktionärer och räddningstjänsten. Om man är säker på att inte riskera sin egen säkerhet så kan man även försöka att släcka branden med en av alla de brandsläckare som finns utplacerade. Det är så klart viktigt att lyssna på sina ledare.

Har du några tips på vad Jamboreedeltagarna skulle kunna göra/inte göra för att minska brandrisken på Jamboree 17?

– Om alla följer de regler som finns för eldning, till exempel att göra bra lägerspisar, att inte elda vid eldningsförbud och ha ordning på sin gasol till gasolköket så har man gjort mycket för att minska brandrisken. Vi vill även poängtera vikten av att hålla avstånd mellan tälten i byområdena eftersom det minskar risken för att en brand ska bryta ut. Det är torrt i markerna var försiktiga när ni eldar och glöm inte att ha kul!

Senaste artiklarna