Inspiration femstegsmodellen

Fem steg för en tillgänglig verksamhet

20 juni, 2017

Vi är många i Scouterna, men vi vill bli fler. För att alla ska känna sig inkluderade behöver vi reflektera och diskutera allt från vem som börjar till vilka som stannar kvar och påverkar. Tillsammans kan vi jobba med bemötande och sänka trösklar – så vi kan bli fler scouter.

Därför har vi tagit fram Femstegsmodellen. Den är ett stöd för oss att välkomna fler i Scouterna, oavsett om det är i kåren, arrangemangsteamet, distriktsstyrelsen eller någon annan del av vår organisation. Modellen går ut på att reflektera och diskutera allt från vem som nås av Scouterna till vilka som stannar kvar. Vilka hittar till Scouterna? Vem eller vilka sätter reglerna för vad som gäller? Kan det vara så att vissa trivs bättre och därför stannar längre? Att reflektera över vår verksamhet hjälper oss att syna oss själva och vilka erfarenheter vi har eller saknar.

Under 2016 har vi pilottestat och vidareutvecklat Femstegsmodellen både för scoutkårer och för arrangemangs- och utbildningsgrupper. Femstegsmodellen har genomförts under verksamhetsplaneringshelgen Avstamp, med hela ledningen för Jamboree17, med flera arrangemangs- och utbildningsgrupper, under Demokratijamboree 2016 och som en del av utbildningen Normkritiskt ledarskap. Modellen har även presenterats på våra fem kanslier och några av Scouternas utvecklingskonsulenter har gjort kårbesök och haft workshops i femstegsmodellen.

Stenungsunds scoutkår har funnits i över 60 år. Under 2016 genomförde de Femstegsmodellen med hjälp av en utvecklingskonsulent. I arbetet fick de syn på sig själva – hur de tidigare nått ut, hur rekryteringen fungerat och vilka som gått med i kåren. Då blev det också tydligt att de egentligen ville nå ut bredare.

Efter genomförd workshop kom de fram till följande mångfaldsmål:

Stenungsunds scoutkårs strategi för att nå målet: Vi har ett aktivt rekryteringsarbete med fokus på mångfald, både ledare och scouter.

Det här är en text ur Scouternas verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsberättelsen sammanfattar rekordåret 2016 och hur vi jobbar för att nå våra strategimål. Femstegsmodellen är en del i arbetet med målet att vi är förebilder och att vi vill bli fler. Läs hela verksamhetsberättelsen HÄR.

Senaste artiklarna