Surra? Slanor? Lär dig de smarta scoutorden!

Aktuellt scoutkunskap

40 bra scoutord att kunna

21 juni, 2017

Det finns massor av smarta scoutord som många kanske tar för givet, men som är svåra att förstå för den som är ny i Scouterna. Hannah och Klara, två av Scouternas unga talespersoner, har samlat ihop 40 ord som är bra att förstå.

 1. Hajk – en aktivitet med en eller två övernattningar.
 2. Läger – en aktivitet med tre eller fler övernattningar.
 3. Stormkök – ett medtagbart kök som ofta används på läger och hajker.
 4. Tamoj –  handtaget till ett stormköks olika grytor och behållare.
 5. Jamboree – ett jättestort läger där scouter samlas för att få nya kompisar och uppleva äventyr
 6. Patrull – en grupp med tre till åtta personer som gör saker ihop.
 7. Avdelning – flera patruller som utgör en avdelning (det är minst en patrull per avdelning).
 8. Kår – alla avdelningar tillsammans.
 9. Spårare – den yngsta åldersgruppen inom kåren. (8-10 år)
 10. Upptäckare – åldersgruppen 10-12 år.
 11. Äventyrare – åldersgruppen 12-15 år.
 12. Utmanare – åldersgruppen 15-18 år
 13. Rover – den äldsta åldersgruppen. (19-25 år)
 14. Scoutdistrikt – en regional krets med olika kårer.
 15. Distriktsläger – ett läger för de scouter som tillhör ett scoutdistrikt.
 16. Sankt Göran – Scouternas modiga skyddshelgon som firas varje år den 23 april.
 17. Hajkbricka – en skärbräda som man ofta tillverkat själv och brukar ha med sig på hajk och läger.
 18. Kårhalsduk –  en halsduk som man har inom kåren, och kan se olika ut för olika kårer.
 19. Förbundsmärke – ett märke som visar tillhörighet till sitt scoutförbund.
 20. Intressemärken – ett märke som visar vad man har gjort.
 21. Bevismärken – ett märke som bevisar att man kan utföra det som märket visar på ett säkert sätt, till exempel hantera kniv eller yxa.
 22. Scoutmetoden – en viktig del inom scouting som handlar om personlig och social utveckling. Metoden består av sju delar.
 23. Learning by doing – en viktig del av scoutmetoden, som handlar om att få lära genom att själva få prova på.
 24. Ledare – en person som är ansvarig för en avdelning.
 25. Livlina – ett rep med en tyngd på som man använder för att hjälpa personer som är i fara.
 26. Matsaker – består av en tallrik, en kåsa, en spork och ett lock.
 27. Spork – ett multibestick med kniv, gaffel och sked på.
 28. Kåsa – ett slags mugg av plast, trä eller metall.
 29. Surra – betyder att man bygger ihop något (t.ex.) slanor med hjälp av rep.
 30. Woodcraft – Scouternas uttryck för naturkunskap och naturvård.
 31. Slana – en smalare trästock som man ofta använder när man surrar och bygger saker.
 32. Sölja – en ring som håller ihop halsduken.
 33. WAGGGS – World Association of Girls Guides and Girl Scouts är en av de två världsorganisationerna.
 34. WOSM – World Organization of the Scout Movement är en av de två världsorganisationerna.
 35. Chiffer – ett sätt att kunna göra hemliga meddelanden på.
 36. Scoutdräkt – de kläder som scout kan använda. Som scoutdräkt räknas scoutskjorta, scoutpiké, t-shirt och/eller scouthalsduken.
 37. Knop – är det uttryck som scouter använder för olika knutar.
 38. Jota/Joti – Jamboree on the Air/ Jamboree on the Internet är ett stort läger via radio och internet.
 39. Kårstämma – ett demokratiskt möte som involverar alla inom kåren.
 40. Trygga möten – Scouternas metod för att skapa en trygg och säker verksamhet.

Kommer du på ännu fler smarta ord? Mejla dem (och förklaringen!) till redaktionen@scout.se.

Senaste artiklarna