Genom Trygga möten utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Inspiration ledarutbildning

Trygga möten för en schysst verksamhet

21 juni, 2017

Vi vill att alla verksamheter för barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former. För att säkerställa att vår egen verksamhet är trygg för barn och unga har vi tagit fram ledarutbildningen Trygga möten.

Scouterna är en rörelse för alla barn och unga där vi visar varandra hänsyn och respekt och är schyssta kompisar. Alla ska veta och känna att verksamheten är trygg och säker att delta i. Genom Trygga möten utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

För vår vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer. Vi vill ha modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Risker för övergrepp finns överallt i samhället, även inom ideell verksamhet. Trygga möten är vår metod att organisera vår verksamhet så att vi aktivt strävar efter att förebygga, förhindra och upptäcka alla sorters övergrepp, både sexuella, fysiska och psykiska. Det innebär också att om vi misstänker att ett barn utsatts för brott i vår verksamhet så är det vår skyldighet mot barnet och mot rörelsen i helhet att se till att den misstänkte stängs av och en polisanmälan görs. Allt annat är ett svek mot barnet och mot andra barn som den misstänkte kan komma att möta i verksamheten. Vår rörelse har blivit starkare och tryggare genom vårt målmedvetna arbete.

Trygga möten under 2016

Trygga möten bjöd in till konferens

Konferensen ”Barns rätt till en trygg fritid – fri från övergrepp och kränkningar” genomfördes 28 januari i samverkan med KFUM Sverige, Stiftelsen Friends och Svenska Innebandyförbundet med stöd av Skandia Idéer för livet. Totalt deltog 150 personer från organisationer, kommuner, samfund och politiska partier.

Trygga möten överallt

I projektet Trygga möten överallt är målet att göra barn och unga mer medvetna om sina rättigheter och mer aktiva i att förebygga övergrepp och mobbning. I projektet togs fram aktivitetspaket anpassade till våra åldersgrupper med syftet att barn ska öva sig på att vara schyssta kompisar, förstå barnkonventionen och ha trygga möten på lika villkor. För att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen togs även materialet Tryggare tillsammans fram, för att få ledarna att diskutera igenom olika frågor som berör övergrepp, diskriminering och barns rättigheter.

Det här är en text ur Scouternas verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsberättelsen sammanfattar rekordåret 2016 och hur vi jobbar för att nå våra strategimål. Trygga möten är en del i vårt arbete med målet att vi utvecklas till förebilder. Läs hela verksamhetsberättelsen HÄR.

Senaste artiklarna