För många handlar scouting om att stärka sin egen självkänsla och bättra på självförtroendet.

För att medlemmar med olika trosuppfattning och från olika grupptillhörigheter gick samman och manifesterade allas lika värde har rörelsen fått stor respekt i landet.

Aktuellt Internationellt

Enade fredskämpar i Libanon

22 juni, 2017

Under det nästan 15 år långa inbördeskriget fanns scouterna där för människor i nöd och när konflikten var över hjälpte de till att få samhället på fötter igen. Nu sargas grannlandet Syrien och än en gång rycker Libanons scouter ut med både mod och medmänsklighet.

1912, bara fem år efter det att Baden-Powell lagt grunden till Scouterna i England, bildades Libanons första scoutgrupp som kom att få en betydande roll för att sprida scoutingens viktiga budskap till övriga delar av arabvärlden.

”Vi frågar aldrig ungdomar som vill gå med om deras religion.”

– Vår organisation är katolsk, men öppen för alla oavsett etnicitet, tro och nationalitet. Vi frågar aldrig ungdomar som vill gå med om deras religion, säger Ziad Chaker, commissaire général för Les Scouts du Liban, som också lägger vikt vid att verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och att den är både politiskt och religiöst obunden. Det senare visades inte minst under det nästan 15 år långa inbördeskriget i Libanon.

– Vi tog aldrig ställning i konflikten. Vi hjälpte alla, säger Ziad.

Kriget pågick mellan 1975 och 1990 och utspelade sig mellan olika folkgrupper med olika trosuppfattning samt mellan de politiska partierna i landet. Scouternas medlemmar återfanns på alla sidor av konflikten, men samtliga samfund gick samman och hjälpte till att vårda skadade och att distribuera mat, medicin och annan hjälp till behövande.

”Vi ser oss som brobyggare och fredsfrämjare.”

Landets scouter samlades även till många stora fredsdemonstrationer och just för att medlemmar med olika trosuppfattning och från olika grupptillhörigheter gick samman och manifesterade allas lika värde har rörelsen fått stor respekt i landet.

– Vi bor i ett land med många problem och vi ser oss själva framför allt som brobyggare och fredsfrämjare, säger Ziad.

1992, två år efter krigets slut började återbyggnadsarbetet och scouterna bidrog såklart. 25 år senare är Les Scouts du Libans engagemang minst lika viktigt. På kort tid har omkring 1,5 miljoner syriska flyktingar nu kommit till Libanon.

– I fjol hjälpte vi till att renovera två skolor och ett äldreboende. I en av skolorna får såväl libanesiska som palestinska och syriska barn undervisning i dag, berättar Ziad

Les scouts du Libans högkvarter ligger i östra Beirut. Knappt två mil därifrån ligger byn Dik El Mehdi, vackert belägen vid sluttningen av det mäktiga Libanonberget. I dag, en ljummen aprilförmiddag, har skolgården fyllts med över 700 medlemmar från Scouts Groupe Champville. De är här för att träffas, umgås och utbyta erfarenheter med varandra.

”Tidigare var jag blyg men scouterna har hjälp mig att växa”

För 17-åriga Ghady Baz handlar scouting framför allt om att stärka sin egen självkänsla och bättra på självförtroendet.

– Tidigare var jag blyg och osäker, men scouterna har hjälpt mig att växa.

20 år gamla Rayan Sayegh är inne på samma spår:

– Först tyckte jag att lekarna var roligast. Nu har jag förstått att det handlar om att upptäcka sina förmågor, att utmana sig själv och att hjälpa andra.

Han får medhåll av 16-åriga Sara Azzi. Hon har varit scout i nio år och är numera ledare för en patrull med tio yngre scouter

– Scouting har dels handlat om att hitta mig själv, dels om att få lära mig, och lära andra, om vad ansvar och ledarskap betyder.

Senaste artiklarna