"Så nyttigt att stanna upp i vardagen, ge mig tid att reflektera över mig själv, min situation och mitt agerande" säger en av deltagarna i utvärderingen.

Inspiration inkludera

”Normkritik ger mig mer empati”

25 juni, 2017

Det finns ett stort intresse för ökad kunskap och förståelse kring att leda normkritiskt och bli mer inkluderande i sitt ledarskap. Scouternas folkhögskolas kurs Normkritiskt ledarskap ger deltagarna möjlighet att träna på att upptäcka normer och hitta verktyg för att bryta dem så att fler känner sig välkomna i en grupp.

Under 2016 genomfördes kursen Normkritiskt ledarskap med totalt 30 deltagare, både från Scouterna och från andra organisationer.

– Kursen har tagits fram utifrån flera behov. Scoutledare har efterfrågat utbildning i ämnet för att bättre kunna möta nya målgrupper. I takt med att Scouternas utbildningar har fått ökat inslag av normkritik har också behovet ökat hos utbildarna. Även utanför scoutrörelsen är efterfrågan på kunskap om det normkritiska ledarskapet stor, säger Lotta Gunnarsson, kursansvarig för Normkritiskt ledarskap på Scouternas folkhögskola.

Under kursen får deltagarna kunskap och förståelse för normkritik som metod för förändring samt verktyg för att göra sin verksamhet mer inkluderande.

Jag har blivit stärkt i mina värderingar och att leva mitt liv som jag lär.

Deltagarcitat från utvärderingen av kursen.

Tillsammans tränar deltagarna på att upptäcka begränsande normer och strukturer i sin verksamhet och reflektera över egna erfarenheter av att själv följa och bryta normer. Fokus i utbildningen är ledarens roll i att påverka normerna i en grupp så att fler känner sig bekväma och hemma i gruppen.

Det här är en text ur Scouternas verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsberättelsen sammanfattar rekordåret 2016 och hur vi jobbar för att nå våra strategimål. Utbildningen Normkritiskt ledarskap är en del i arbetet med att vi vill bli fler och att vi är förebilder. Läs hela verksamhetsberättelsen HÄR.

Senaste artiklarna