Scouternas program skapar en röd tråd i scoutverksamheten.

Aktuellt Scouternas program

De överträffar scouternas förväntningar i varje möte

28 juni, 2017

Det som är speciellt med scoutprogrammet är att det inte bara består av vad vi gör (våra aktiviteter), utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Järlindens scoutkår i Falun använder Scouternas program fullt ut och jobbar aktivt med målspåren. Det symboliska ramverket har blivit extra viktigt för de tre spårarscoutavdelningarna.

För att göra det lättare att hjälpa barn och unga att utvecklas finns målspåren. De går att se som mål utlagda längs ett spår, som går från spårarscout till roverscout, där varje åldersgrupp får mål som är anpassade till deras nivå och förmåga.

– De flesta scoutkårer använder målspåren, men ofta ganska omedvetet. Det kan vara klurigt i början, men när man får kläm på det kan man börja tänka i helt nya banor och planera verksamheten på ett enklare sätt, förklarar Fredrik Kadesjö, utvecklingskonsulent på Scouternas regionala kansli Norr/Mitt.

Han har genomfört programworkshops på Järlindens scoutkår, både för att introducera programmet för nya ledare och för att fräscha upp kunskaper för ledare som kanske varit med ett tag.

– Inför varje termin väljer vi ut ett eller ett par målspår, beroende på vad man vill göra eller vilka tankar man har om vad gruppen behöver. Sen planerar vi aktiviteter utifrån det, säger kårordförande Ellinor Wickström.

Kårens spåraravdelning har också ett tydligt symboliskt ramverk.

– Det är alltifrån att våra möten håller samma form med inledning och avslutning, till att vi jobbar med ett tema som i slutet av terminen mynnar ut i ett läger, förklarar Ellinor Wickström.

Scouternas program skapar en röd tråd i kårens verksamhet och barn strömmar till verksamheten utan att de egentligen behöver rekrytera.

– I Järlindens scoutkår gick spårarledarna ”all in” på det symboliska ramverket och köpte till och med in en Tofs-dräkt, räven som är spårarscouternas symbol. I kombination med att de är ett kreativt ledargäng så använder de verkligen Scouternas program fullt ut. Och det märks att både barn och ledare har roligt, säger Fredrik Kadesjö.

Programworkshop

En programworkshop introducerar ledare till Scouternas program och förklarar varför, hur och vad vi gör i scouting. Ett exempel på övning i programworkshopen är att deltagarna får två slumpmässigt valda målspår och utifrån dem ska planera en matlagningsövning där scouterna ska tränas i just dessa målspår. Scoutkårer kan via de regionala kanslierna boka in workshops med Scouternas utvecklingskonsulenter.

Symboliskt ramverk

I Scouterna har vi många symboler som skapar tillhörighet på olika nivåer. Genom att välja ett ledmotiv som binder ihop patrullnamn, avdelningsnamn och aktiviteter under en termin skapas en helhet – ett symboliskt ramverk som är grunden för fantasi, tillhörighet och eftertanke. Det symboliska ramverket är en del av scoutmetoden.

Programböckerna

Varje åldersgrupp har en egen bok. Böckerna är fulla av inspiration och tips på vad scouting kan vara för respektive åldersgrupp. Tanken är att varje scout ska få sin egen bok som hen kan använda på scoutmötet eller ta med sig hem. Alla scoutkårer kan få Scouternas programmaterial kostnadsfritt genom att registrera sin verksamhet som studiecirkel hos Sensus.

Vill du veta mer om Scouternas program? Läs mer på Leda scouting-sidorna >>

Det här är en text ur Scouternas verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsberättelsen sammanfattar rekordåret 2016 och hur vi jobbar för att nå våra strategimål. Scouternas program är ett verktyg för att nå målet om överträffa scouternas förväntningar i varje möte. Läs hela verksamhetsberättelsen HÄR.

Senaste artiklarna