Genom sin lokala fredsklubb bygger Cynthia tillsammans med andra sina lokalsamhällen starkare och skapar fred.

Inspiration Internationellt

”Vi vill bidra till fred och då behövs fred i våra hjärtan”

30 juni, 2017

Amahoro Amani betyder fred på swahili och kirundi, och är namnet på både en metod och ett fredsnätverk. Scouterna har varit en del av nätverket i över tio år, och stöttat organiseringen i Stora Sjöregionen som består av Nord-Kivu och Syd-Kivu i Demokratiska Republiken Kongo, Burundi och Rwanda.

Cynthia är 15 år och fredsklubbsledare i Rwanda. Klubben har nästan byggt färdigt huset där en av deras medlemmars familj ska bo efter att familjens hus rasat samman. Huset bygger de själva på eget initiativ, ett stort hus som kommer stå i många år, av egengjutna tegelstenar av lera från marken.

– Vi vill bidra till fred, och för att kunna göra det behöver vi ha fred i våra hjärtan. Då behöver vi ha tak över huvudet, säger Cynthia som genom sin lokala fredsklubb tillsammans med andra bygger sina lokalsamhällen starkare och skapar fred.

Fredsklubben engagerar ett 20-tal barn och unga upp till 25 år. De bor alla utanför Kigali, huvudstaden i Rwanda. En effekt av fredsklubbens arbete är att Cynthia och de andra i fredsklubben, nästan bara unga tjejer, har blivit statusbärare och viktiga i sina lokalsamhällen, och på så vis skapar förutsättningar för ökad jämställdhet.

Regionen har en lång historia av kolonialism, förtryck och konflikt. I Burundi har en lovande politisk utveckling kastats om till kaos och repression under 2015. I regionen, precis som över hela världen, är scouting en kanal och ett verktyg för engagemang, där vi är med och bygger framtiden genom att utveckla unga som gör världen bättre.

Under de senaste tio åren har Scouterna förmedlat vidare utvecklingsstöd till verksamheten i Stora Sjöregionen för att stärka de organisationer som bär upp nätverket. Scouterna har gjort utbytesresor där kvinnor från Sverige och regionen har mötts och utbytt erfarenheter om ledarskap, och har haft besök från regionen.

Scouterna är inne i en treårig projektperiod, där stödet som vidareförmedlas från Forum Syd och Scouterna bekostar ett kansli med fyra anställda, en styrgrupp med åtta ideella och åtta verksamhetsutvecklare, likt utvecklingskonsulenter, som stöttar dessa lokala ungdomsgrupper. Totalt rör det sig om 870 grupper i regionen med fler än 100 000 barn och unga.

Arbetets fokus ligger framåt i att utforma hur Scouternas del i fredsnätverket och partnerskapet ska se ut i Sverige och vad vi kan lära oss av projektet och framgångarna i regionen.

Det här är en text ur Scouternas verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsberättelsen sammanfattar rekordåret 2016 och hur vi jobbar för att nå våra strategimål. Amahoro Amani är en del i vårt arbete med målet att vi utvecklas till förebilder. Läs hela verksamhetsberättelsen HÄR.

Senaste artiklarna