Kärlek för alla!

Regnbågsscouterna är ett nätverk där det gemensamma målet är att skapa öppenhet i Scouterna.

Solsken, regnbågsflaggor och humör på topp!

Fyrtio scouter deltog i Prideparaden.

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda.

Aktuellt Mångfald

Scouter i Prideparaden

5 augusti, 2017

Ett fyrtiotal scouter gick de 4,3 kilometrarna på Stockholms gator – Skandinaviens största Prideparad!

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival. Sedan 1998 har de jobbat för att skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen.

Ett 40-tal scouter deltog i Stockholms Prideparad 2017 – för att manifestera kärlek för alla. Regnbågsflaggorna vajade i vinden och humöret hos deltagarna var på topp.

Regnbågsscouterna är ett nätverk med det gemensamma målet att skapa öppenhet i Scouterna. Scouterna är en organisation som arbetar för öppenhet både inom och utanför den egna rörelsen. Regnbågsscouterna vill finnas med som en intern opinionsbildare för att utmana våra egna värderingar och tillvägagångssätt. Vill du veta mer om Regnbågsscouterna? Läs mer på Scoutservice och följ Regnbågsscouterna på Facebook.

Senaste artiklarna