Julius jobbar till vardags med Agenda 2030 på Regeringskansliet.

Som WOSM:s ungdomsrådgivare vill Julius Kramer få hela scoutrörelsen att röra sig mot de globala mål som ingår i Agenda 2030.

Aktuellt Agenda2030

Svenska Julius blir rådgivare åt scouter i världen

10 augusti, 2017

Under tiden som Jamboree17 samlar Sveriges scouter till läger i Skåne sammanträder världsscoutorganisationen World Organization of the Scout Movement (WOSM) i Baku, Azerbaijan. Julius Kramer från Scouterna i Sverige har som en av sex personer blivit vald till ungdomsrådgivare åt världsscoutkommittén.

World Scout Conference är WOSM:s högst beslutande organ, som motsvarar Scouternas stämma och Demokratijamboree. Konferensen arrangeras vart tredje år och i år är det staden Baku i Azerbajdzjan som står som värd. I samband med konferensen arrangeras ungdomsforumet World Scout Youth Forum och det är toppmötet där som har valt ut Julius Kramer som sin representant.

Genom valet ingår Julius Kramer som rådgivande medlem i världsscoutkommittén. Ett av hans mål är att få hela scoutrörelsen att röra sig mot de globala mål som ingår i Agenda 2030. Just Agenda 2030 är något som ligger Julius nära om hjärtat, bland annat eftersom han till vardags arbetar som utredningssekreterare på Regeringskansliet och Agenda 2030-delegationen. Delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Julius har även själv skrivit en text om hur scouting kan bidra till Agenda 2030 – läs den här.

– Världsscoutsamfundet har idenfitierat de globala målen som en av de viktigaste frågorna att arbeta med framöver och jag ser fram emot att hjälpa till att knyta ihop scouting med målen, säger Julius Kramer som fram tills nu också varit Vice International Commissioner.

Närmast väntar det första kommittémötet och därefter drar arbetet igång på riktigt.
– För min del handlar det om att lägga all min scoutenergi på att utveckla hela vår rörelse globalt sett. Ett konkret första exempel på vad jag ska göra är att lära hela kommittén om de globala målen så att man har kunskap och förståelse för dem, säger Julius Kramer.
I Sverige har Julius tidigare bland annat arbetat med programutvecklingsfrågor och internationella partnerskap för Scouterna.

Läs mer om Julius som kandidat till uppdraget >>

Senaste artiklarna