"Det är kul att få diskutera hur scoutrörelsen i stort kan göra skillnad i världen" säger Karolina Natt och Dag som åkt på WOSM:s världskonferens.

Äventyr demokrati

Karolina på världsscoutkonferens i Baku

11 augusti, 2017

Från ett scoutäventyr till ett annat. Vi har träffat Karolina Natt och Dag, 23 år från Stenungsund scoutkår, som är på väg till World scout youth forum och WOSM världscoutkonferens i Azerbajdzjan. Vi fångar henne på Jamboree17, dagen före avresan.

Vad har du gjort som funktionär här på Jamboree17?

Jag har hjälpt till i köket och förberett livsåskådningstältet. Där har deltagarna chansen att komma bort från lägerbruset och få en stund för sig själv.

Men nu är du på ett helt annat äventyr, berätta!

Imorgon åker jag till Azerbajdzjan  för att delta i World scout youth forum och World Organization of the scout Movements (WOSM) världscoutkonferens. Den första veckan är det Youth forum, som är ett föreberedelsemöte för ungdomar mellan 18-26 år. Under veckan diskuterar vi viktiga ungdomsfrågor samt förbereder oss för själva världscoutkonferensen. Under de två första dagarna är det fokus på att kampanja för att svenske Julius Kramer ska bli vald till Youth Advisor till the World scout committe. Det är sex personer som kommer att väljas av 16 kandidater.

Vad händer på världsscoutkonferensen?

Under världskonferensen, som man kan säga är ungefär som WOSM:s årsmöte, pratar vi om framtiden och hur scouting ska utvecklas framåt. Det är ett tillfälle för möten mellan olika länder och intressanta diskussioner. Det brukar vara väldigt lärorikt. Årets tema för världsscoutkonferensen är ”Dream… Believe… Act…”. Jag hoppas att det kommer att bli mycket diskussioner om Agenda2030, för att det är en angelägen fråga för framtiden.

Hur har du förberett dig?

Jag är här tillsammans med tre andra scouter – Anton Nilsson, Joel Bergstrand och Julius Kramer. Vi har haft förberedelseträffar, delat upp handlingarna och diskuterat en del frågor som vi vill driva. Fokus för Youth Forum har varit att få Julius Kramer att bli vald som Youth adviser, vilket han blev. Youth advisor är en rådgivare som ingår i världsscoutkommitten (styrelsen för WOSM), deltar i WOSMs beslutsfattande och utvecklar WOSMs verksamhet och stöd till scouting genom globala arbetsgrupper.

Finns det något annat spännande som kommer att hända i Azerbajdzjan?

Absolut! Det är här som beslutet kommer att fattas om var World Scout Jamboree 2023 ska arrangeras, det vill säga världsscoutjamboreen efter USA 2019. Det står mellan Sydkorea och Polen.

Vad har du för förväntningar?

Jag ser framemot spännande möten med scouter  från hela världen. Samt att få diskutera hur scouting ska utvecklas framåt Det är viktigt att diskutera hur scoutrörelsen kan göra skillnad i världen.

Finns det någon fråga som du brinner särskilt för?

Ungdomsinflytande samt hur Scouterna kan bidra till en positiv samhällsförändring. Detta hoppas jag få möjlighet att diskutera i Azerbajdzjan.

Vad gör man om man är sugen på att åka på Youth Forum eller en världskonferens?

Är du mellan 18 och 26 år och har ett intresse för internationella frågor så ska du absolut ta chansen att söka till Youth Forum! På det här årets världsscoutkonferens kommer det att beslutas var nästa konferens ska arrangeras, kanske blir det du som åker till antingen Egypten eller Malaysia!

Fakta om världsscoutkonferenser

Det finns två världsorganisationer, World Organization of the Scout Movement (WOSM) och World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). I september arrangerar WAGGGS sin världskonferens i Indien.

Läs mer om WOSM:s världskonferens >>

Läs mer om WAGGGS världskonferens >>

Senaste artiklarna