Aktuellt samhällsengagemang

”Utbildning är en mänsklig rättighet”

6 oktober, 2017

Internationella flickdagen, eller ”the International Day of the Girl” uppmärksammas den 11 oktober varje år. I år är temat flickors rätt till utbildning, vilket är ett av FNs mål för hållbar utveckling, och dagen uppmärksammas b.la. av WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) som är en stor organisation där alla scouter i Sverige som är tjejer är medlemmar.

Vart elfte barn i åldern 6-11, vart sjätte barn i åldern 12-14 och vart tredje barn i åldern 15-17 går inte i skolan.

Enligt UNICEF är det totalt ungefär 263 miljoner barn, och av dem är mer än 60 procent flickor. Det kan finnas många orsaker till att flickor inte går i skolan. Ofta så ligger grunden i kulturella värderingar och traditioner, flickorna kommer ändå giftas bort och inte bidra till familjens framtida försörjning så därför ses det som onödigt slöseri på tid och pengar att låta dem gå i skolan. Har familjen dessutom ont om pengar så blir det extra viktigt att det går att se ett ”värde” i att lägga de pengarna på skola till sitt barn. Brist på vatten och toaletter och långa avstånd till skolan kan också vara orsaker till att föräldrar inte låter sina döttrar utbilda sig.

Det är totalt 757 miljoner människor i världen som inte kan läsa eller skriva, och majoriteten av dem är kvinnor. Bristen på utbildning gör också att flickor inte får tillräcklig kunskap om hälsa och sjukdomar, vilket är livsviktigt för deras och deras barns överlevnad. Utan utbildning kommer klyftorna mellan könen bestå, och det blir i princip omöjligt för flickor och kvinnor att stärka sin plats i samhället.

I Sverige är vi lyckligt lottade, vi får utbildning och vi får leva. Därför är det viktigt att vi, som faktiskt kan, gör något. Utbildning är en mänsklig rättighet, och det är det främsta skyddet för flickor som utsätts för skadligt arbete, människohandel och sexuell exploatering. Det är ett direkt skydd för att de befinner sig i skolan istället för på gatan, men det är framförallt ett indirekt skydd för att de lär sig ta tillvara sina rättigheter. Därför måste vi kämpa för att alla flickor som inte befinner sig i skolan ska få göra det. Utbildning räddar liv. Det är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom, och det är den främsta nyckeln för en hållbar värld. Därför måste vi göra vad vi kan, både på Internationella flickdagen och alla andra dagar.

Jobba mer med Internationella flickdagen på kåren

Med hjälp av metodmaterialet kan vi i vår lokala scoutverksamhet lära oss mer om rätten till utbildning och öka vår förståelse för omvärlden.

HÄR kan du ladda ner metodmaterialet >>

Senaste artiklarna