Fairtrade handlar om att skapa en hållbar handel som gynnar första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.

"Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanj då vi vill att fler konsumenter skall få upp ögonen för Fairtrade hur lätt det är att göra skillnad genom medvetna val när man handlar" säger Maria Granefelt, tf generalsekreterare på Fairtrade.

Inspiration fairtrade

”Fairtrade handlar om människan bakom produkterna”

11 oktober, 2017

Fairtrade Fokus riktar uppmärksamheten på hur du genom dina val kan göra stor skillnad för människan bakom produkterna som du köper i affären. Ungdomsredaktören Märta Berg intervjuade Maria Granefelt, tf generalsekreterare på Fairtrade, för att få veta mer om Fairtrade.

Om du skulle beskriva kort, vad står Fairtrade för?

Fairtrade handlar om människan bakom produkterna, att mänskliga rättigheter inte skall kränkas i produktionen, att odlare och anställda bakom våra vanligaste produkter, som vi har på frukostbordet eller i fikarummet, som te kaffe, bananer choklad, får en bättre betalning för sitt arbete, så att de har råd att sätta sina barn i utbildning och har råd och möjlighet att sätta miljön på agendan. Fairtrade handlar om att skapa en hållbar handel som gynnar första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. För anställda på banan-, ros- och teplantage handlar kriterierna bland annat om att ha rätt till något så grundläggande som anställningsavtal, men även till övertidsersättning och föräldraledighet, att få göra sin röst hörd och kunna organisera sig fackligt.

Vad är skillnaden mellan Fairtrade och andra märkningar?

I dag finns det flera olika märkningar som gynnar olika delar av produktionen eller miljön. Just Fairtrade fokuserar på att skapa en rättvis handel där producenterna, odlarna, får möjlighet att skapa en trygg tillvaro där de vet att det får betalt för det de producerar. Fairtrade är den enda certifieringen med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft medan andra certifieringar kan ha andra mål som även de verkar för att människor ska få det bättre.

Vad gör vi för skillnad när vi köper Fairtrade-produkter, och vad får det för konsekvenser i längden?

Fairtrade certifierar jordbruksprodukter som vi konsumerar dagligen och som odlas i länder med utbredd fattigdom där problemen inom produktionen är som allra störst – där anställda tvingas jobba under osäkra villkor, långa dagar utan anställningskontrakt, där föräldrarna tvingas låta sin barn arbeta osv.

För när priserna pressas här hemma är det alltid någon som får betala priset. Och oftast är det de personer som är först i handelskedjan. Det är inte acceptabelt att människor far illa för att vi ska kunna köpa mat, dryck och andra produkter så billigt som möjligt. Det får inte vara en konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter. Sverige har ställt sig bakom FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och flertalet av ILO:s konventioner, precis som så många andra länder. För att dessa dokument inte bara ska vara lösa löften kan företag och konsumenter hjälpas åt. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter kan vi tillsammans medverka till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de människor som odlar och producerar våra varor. Det är ett enkelt sätt att göra skillnad för de som behöver det allra mest.

Förklara satsningen med Fairtrade Fokus, vad innebär det?

Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanj då vi vill att fler konsumenter skall få upp ögonen för Fairtrade hur lätt det är att göra skillnad genom medvetna val när man handlar. Att välja Fairtrade-märkta varor i din butik leder till att odlare och anställda vid plantager får ett säkerställt minimpris på sina grödor, får tillgång till utbildning och kunskap om sina rättigheter.

Det kommer ordnas events från norr till söder; i butik och runtom i städerna, provsmakningar, utomhusreklam och massor av aktivitet på nätet. Du som scout kan också vara med! Ta en bild på dig och din Fairtrade-favorit, lägg upp bilden på valfri social mediekanal och tagga med #fairtradeivarjekundkorg Då är du med I Fairtrades bildtävling.
Läs mer om tävlingen >>

På vilket sätt hoppas ni att konsumenter ska påverkas av den här kampanjen?

Vi hoppas att fler människor ska välja att köpa Fairtrade-märkta varor men i slutändan handlar det om att få folk att förstå, att det är viktigt att vi alla värdesätter en rättvis handel. Människor måste kunna lita på att de får betalt för sitt arbete, odlare dedikerar ju sina liv till att odla de grödor vi inte kan vara utan. Det gäller att få konsumenter att förstå vikten av att välja en produkt som faktiskt värnar om mänskliga rättigheter.

Senaste artiklarna