"Våga vara modig. Bjud in och lita på att det finns föräldrar som vill ställa upp som ledare och att de kan bidra med nya kontakter och kompetenser" säger Camilla Sundén, ordförande i Karlsro scoutkår.

Camilla Sundén berättar att tidigare stod barn i kö för att bli scouter i Karlsro scoutkår. Men genom att starta en ny avdelning kunde alla som ville få börja.

Inspiration fler ska få uppleva scouting

”Vi utmanade oss och startade en helt ny avdelning”

11 oktober, 2017

Att fler ska få uppleva scouting är ett av Scouternas strategimål. För Karlsro scoutkår i Uppsala, med närmare 350 medlemmar, är det lite utav en utmaning. Med barn som står i kö för att börja och en scoutgård som nyligen blev brandskadad tog kåren ändå steget att våga starta en helt ny spåraravdelning.  

– Det är kul att scouting är så populärt, det har vi märkt genom att medlemmar tipsar sina kompisar. Det har på sikt lett till att vi har fått kö, som vi haft utmaningar att hantera. Inför terminsstarten kände vi att vi inte kunde erbjuda alla som ville att börja som spårarscouter, berättar Camilla Sundén, ordförande i Karlsro scoutkår.

Scoutkåren har funnits sedan 1959 och har vuxit mycket under de senaste åren. På senaste Demokratijamboreen visade sig kåren vara Sveriges sjätte största scoutkår. För att ta sig an strategimålet ”fler ska få uppleva scouting” bad de Scouternas utvecklingskonsulent Fredrik Kadesjö om stöd.
– Fredrik utmanade oss genom att be oss starta en helt ny spåraravdelning, eftersom de två befintliga var helt fulla. Det kändes oerhört djärvt, säger Camilla.

Kåren bjöd in till ett prova på-möte för barn och föräldrar. Under förutsättning att fyra föräldrar skulle visa intresse för att börja som ledare, skulle det gå vägen.
– Fredrik höll i informationen om scouting och jag berättade om kåren för föräldrarna medan barnen fick prova på scouting. I slutet av kvällen hade sex föräldrar skrivit upp sig på listan, fyra av dem som ledare och två som hjälpledare, berättar Camilla.

Den nystartade avdelningen består nu av 20 helt nya scouter.
– Vi lät de nya ledarna berätta vad de var intresserade av att göra, matchade det med befintliga program från de andra spåraravdelningarna och kom fram till en möjlig lösning och ett terminsprogram som passade alla.

Som stöd för de nya ledarna finns mentorer, som är mer erfarna scoutledare.
– Vi ser till att det på mötena alltid finns en rutinerad ledare med som kan stötta upp med sakkunskap. Under hösten kommer den nya avdelningen att jobba med tända-märket och matettan, som känns som bra aktiviteter att samlas kring. Det ska inte vara ett hinder att föräldrarna känner att de inte ”kan” saker. Självklart ska de få utbildningar i både Trygga möten och Leda scouting, men jag känner redan nu att de kommit långt, säger Camilla.

Scoutkåren har tidigare deltagit på Stadsskogens dag, en temasöndag som Uppsala kommun arrangerat, men har känt att det inte varit så kul att göra reklam för verksamheten eftersom de inte haft möjligheten att välkomna fler scouter.
– Vi har haft så stora grupper som vi tycker att vi kan ha. Vi har också startat nya avdelningar, men det har alltid skett successivt, och vi har då redan haft ledarfrågan löst. Det här blev ett helt nytt sätt, att inte på förhand veta vilka som skulle bli ledare. Det enda vi hade klart för oss var att några av våra befintliga ledare skulle ställa upp som mentorer, säger Camilla.

Nu behöver scoutkåren tänka till rejält om den ska satsa på att växa mer.
– Det är inte bara lokalfrågan som kan ställa till det, utan också mängden utrustning och att vi kommer att behöva planera mer och köpa in mer material så att vi slipper ha något slags bokningssystem för till exempel lyktor och knoprep, säger Camilla.

I kåren finns också tre stora äventyraravdelningar.
– Vår känsla är att många är med i scouterna för att de gillar gemenskapen, för att de trivs bra i sina patruller och har möjlighet att påverka verksamheten. För äventyrar- och utmanarscouter är det viktigt att både vara lyhörd för vad scouterna själva vill samtidigt som vi ledare behöver utmana dem, säger Camilla.
Hon menar att scouterna själva är de bästa reklampelarna i de högre åldersgrupperna, som äventyrarscouter. Medan det ofta är föräldrar som är drivande i de yngre åldersgrupperna.
– Vi har turen att ha goda ambassadörer. Det är något vi ofta pratar om, att vi är glada över att de äldre scouterna väljer att stanna kvar, men också hur vi aktivt ska fortsätta att jobba för att fler ska vilja stanna i scouterna, säger Camilla.

Camillas tre bästa tips för att starta ny avdelning!

  1. Våga vara modig. Bjud in och lita på att det finns föräldrar som vill ställa upp som ledare och att de kan bidra med nya kontakter och kompetenser.
  2. Säkerställ att det finns mentorer för den nya ledargruppen, som visar platser och material och kan introducera rent praktiskt i sådant som symboliskt ramverk, patruller och scouting i allmänhet.
  3. Välkomna och utbilda ledarna i kåren. Om man ska våga lita på att personer som aldrig tidigare mött scouting ska kunna vara ledare så måste man vara inbjudande. Tänk på att förklara scoutiga ord, säg hej, bjud in i gemenskapen och var en schysst ledarkompis!

Senaste artiklarna