Scouterna jobbar aktivt med att tillgodose barns rättigheter genom arbetet med Trygga möten.

Aktuellt barnkonventionsdagen

Scouterna firar barns rättigheter

17 november, 2017

Idag den 20 november är det 28 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barns rättigheter. Därför firas FN:s internationella barnkonventionsdag för att samhället ska uppmärksamma barns och ungas behov och rättigheter.

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. All scoutverksamhet ska vara trygg och säker – fri från övergrepp och kränkningar – i alla former. Därför jobbar vi aktivt med att tillgodose barns rättigheter genom Trygga möten.

Det är därför en självklarhet att vi uppmärksammar barnkonventionsdagen, eller internationella barndagen som den också kallas. Barnkonvention är den konvention som flest länder har anslutit sig till, 196 stater har ratificerat den. Det betyder att länderna förpliktigat sig att följa konventionen. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till.

Ingrid Häggblom är socionom och jobbar med Scouternas Trygga möten.

– Barn och unga är medskapare till en trygg verksamhet. Om de vet sina rättigheter kan de också säga ifrån när de själva eller någon annan blir behandlad fel och får sina rättigheter kränkta, säger Ingrid.

Lär dig mer om barns rättigheter

Trygga mötens aktivitetspaket

Aktivitetspaketen syftar bland annat till att barn och ungdomar ska lära sig vilka rättigheter de har. I Upptäckarnas aktivitetspaket finns t ex ett Barnkonventions- memory! Aktivitetspakten finns för alla åldersgrupper och du kan du ladda ned dem gratis. Läs mer här >> 

Därför behövs Barnkonventionen

Vem har beslutat om konventionen? Vilka har skrivit under? Hur vet man att länderna som skrivit under följer den? Läs mer på Unicefs webbsida om Barnkonventionen >>

 

 

Senaste artiklarna