"Använd dig av din scoutkår och din patrull, för det är en bra plattform för att skapa förändring", säger Julius Kramer och vill uppmuntra fler till att samarbeta med andra organisationer.

"Jag är övertygad om att ifall fler människor skulle vara scouter, så skulle vi lättare uppnå de globala målen" säger scouten Julius Kramer.

Inspiration Agenda2030

”Om vi vore ännu fler scouter skulle vi lättare uppnå de globala målen”

22 november, 2017

Tidningen Aktuell hållbarhet publicerade nyligen en lista över 33 hållbarhetstalanger som skapar morgondagens hållbarhetsagenda i näringslivet och den offentliga sektorn. Två av dem är scouter – Julius Kramer och Martin Björgell. Vi tog ett snack med Julius om vad hållbar utveckling egentligen betyder och hur du som individ och scout kan göra skillnad för lokalsamhället och världen i stort.

Grattis Julius, vad innebär det för dig att hamna på listan?
Så klart är det ett jättekul erkännande och ett roligt sätt att uppmärksamma ämnet på. Det är också fint att listan lyfter många unga som kanske inte har så långa cv:n, men som har ett värderingsstyrt engagemang i frågan. Det finns många människor som inte har tillgång till samma plattformar som jag har, det är ju en förmån jag har att jag kan synas och höras. Så jag vill verkligen belysa att det finns massor av människor som gör bra saker på lokal nivå och deras arbete är minst lika viktigt. Och Scouterna finns ju till för att skapa den här typen av ledare, även om alla inte hamnar på listan.

När jag säger ”hållbarhet”, vad betyder det för dig?
Jag tycker mer om att prata om ”hållbar utveckling”. I det begreppet ligger att det ska finnas tillräckligt för alla, för alltid.  Helt enkelt att alla människor ska få tillgång till de förutsättningar som krävs för att de ska kunna leva ett gott liv och kunna förverkliga sig själva, men inte på bekostnad av andra människor eller av klimatet och jorden eller förutsättningarna för framtiden. Därför är det är viktigt att hållbar utveckling inkluderar både det sociala, det miljömässiga och det ekonomiska. Utbildning är en väldigt grundläggande förutsättning, som går på tvären genom alla de globala målen. Det är där Scouterna kommer in i bilden.

Berätta vad du gör i din vardag?
Jag jobbar för regeringens delegation för Agenda 2030-genomförandet. Så på regeringens uppdrag gräver jag i hur Sverige på bästa sätt ska kunna genomföra de globala målen. Det handlar mer konkret om att ge förslag på hur regeringen ska bli mer långsiktiga och modigare i sitt ledarskap. Jag pratar med olika samhällsaktörer för att lära av deras kompetens. Det handlar också mycket om att undersöka hur samhället behöver jobba för att inkludera unga människor i genomförandet av Agenda 2030.

Var kommer ditt engagemang ifrån?
Innerst inne från en insikt om att alla i dagens samhälle inte har samma förutsättningar för att kunna leva ett schysst liv eller möjligheten att kunna bidra till en hållbar utveckling. Tack vare alla människor jag träffat i Scouterna och de värderingar jag fått med mig, har jag förstått att man kan och ska göra något för att ändra på det man inte är nöjd med. Scouterna är en världsrörelse, och de värderingar vi delar och det samarbetet vi har över gränser visar på att vi kan genomföra förändringar så mycket bättre tillsammans. Det blir tydligt på till exempel en världsscoutjamboree där människor från alla världens länder bor och lever tillsammans. Den fantastiska känslan bär jag med mig och ställer mig frågan varför världen inte funkar på samma sätt.

Men hur kan jag göra skillnad, i det stora och i det lilla?
Börja med att bli medveten om de utmaningar som finns i ditt eget lokalsamhälle. Kolla på dig själv hur du lever. Kan du ändra några vanor? Titta på ditt lokalsamhälle, vilka utmaningar upplever du? Vilka utmaningar upplever andra? Använd dig av din scoutkår och din patrull, det är en bra plattform för att skapa förändring. Ta hjälp av Agenda 2030. De 17 målen är jättebra var och en för sig, men agendan visar också på hur olika samhällsutmaningar hänger ihop och det gäller även i lokalsamhället. Ser ni ett problem med till exempel trygghet, så är det ganska troligt att lösningen på det problemet kanske inte är den som man tänker på först, utan i en helt annan ”låda” och en del av ett annat mål. Men det allra viktigaste att samarbeta med andra, så gå utanför scoutkåren och hitta andra organisationer att samarbeta med. Eller ta med en kompis till Scouterna! För jag är övertygad om att ifall fler människor skulle vara scouter, så skulle vi lättare uppnå målen. Men det krävs också att vi inkluderar alla, och bjuder in de som inte vanligtvis är med. Där är Scouternas mångfaldsarbete en viktig faktor för att nå målen! Vi behöver få fler perspektiv och fler ska få möjlighet att bli scouter.

Blir du inspirerad? Här hittar du mer information!

Scouternas mångfaldsarbete och metoder för att jobba med inkludering >>

Information och läromaterial om de Globala målen >>

Köp boken ”Göra skillnad” om scouter och unga i Sverige och världen >>

Läs mer om Aktuell hållbarhets lista >>

 

Senaste artiklarna