Scouterna erbjuder möjligheter att reflektera över existentiella frågor.

Inspiration andlighet

Livets riter för oss samman

24 januari, 2018

Livet är fullt av övergångsritualer. Att gå i pension eller att fira en födelsedag är två exempel och i vår kultur finns det också gott om religiösa sådana – dop, bar mitzva och konfirmation för att nämna några. Men vad är egentligen en övergångsrit? Och varför finns de?

En övergångsrit bäst och enklast som ritualen vid ett skifte från ett livsstadium till ett annat. Det kan vara riter föräldrarna bestämmer åt dig som till exempel dop, det kan också vara konfirmation eller bar mitzvah du väljer att genomföra i tonåren och bröllop när du blir vuxen.

Men hur vet mina föräldrar vad jag vill? Och hur vet jag egentligen vad jag själv vill? Att veta om jag vill bli konfirmerad, genomföra en regelrätt bar mitzva, uttala den islamska trosbekännelsen shadada eller kanske vänta med alltsammans är ju jättesvårt. Daniel Andersson är universitetslektor och docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är expert på det här med religiösa övergångsriter och det första han lär oss är att en övergångsrit på papperet är någonting man inte kan göra ogjort, eller göra om igen.

– Bröllop och giftermål ses ofta som en övergångsrit och till viss del är det ju riktigt. Men eftersom man både kan skilja sig och gifta om sig här i Sverige är det alltså inte riktigt rätt. En övergångsrit är i klassisk religionsvetenskaplig mening egentligen någonting som så att säga är för alltid, berättar Daniel Andersson.

Han tar den judiska omskärelsen som ett bra exempel. Det är en mycket vanlig och 3 000 år gammal judisk tradition att åtta dagar efter födelsen avlägsna sonens förhud. Den religiösa anledningen till att omskärelse utförs inom judendomen är att det anses vara tecknet på förbundet som Gud slöt med Abraham, som av judarna anses vara religionens och folkets grundare. Det här är också vanligt inom islam och är inte konstigare än kristendomens dopceremoni. En sådan ceremoni är svår att göra ogjord och snudd på omöjlig att göra om, därför räknas det som en mer regelrätt övergångsrit.

Både omskärelse och dop är något som ens föräldrar bestämmer och utför baserat på deras tro och så är det med många religioner. Religionen, övergångsriter och de seder som finns ärvs från föräldrar och släktingar. Den judiska bat mitzvan för flickor och bar mitzvan för pojkar sker vid 12 respektive 13 års ålder.

– Ofta handlar de här tonårsriterna historiskt om att man ska avlägga ett slags prov för att visa att man är vuxen nog att få följa med på de vuxnas äventyr och uppdrag. I bar mitzvans fall kan man till exempel läsa torah i församlingen, säger Daniel Andersson.

Scouterna vill enligt programmet erbjuda möjligheter att reflektera över tros- och livsfrågor genom att skapa en miljö för reflektion kring etik, moral, livsåskådning och trosuppfattning. Denna miljö gör det förhoppningsvis möjligt för scouter att hitta sin tillhörighet och att i det existentiella samtalet bli del av en djupare gemenskap.

Ett steg i den riktningen är lägret Existera som riktar sig till scouter i åldrarna 16–18 år med syftet att utforska livet. Scoutledaren Kaspra Ericsson, var en av grundarna.

– Ofta hör man ”jag är inte religiös men jag tror på en högre, naturlig makt”. Det finns ingenstans jag kan känna mig så nära båda de här känslorna som på Existera, samhörighet i gruppen och samtidigt en samhörighet med något större och mer andligt, säger Kaspra Eriksson.

Läs mer om Existera här >>

Daniel Andersson ser en ny sorts religionsliknande kultur växa fram, en som utan att jämföra med Existera, också handlar mer om naturen och dess andlighet. Lite slarvigt kan man kalla den för ”new age”. New age-rörelsen får ofta symbolisera den nutida religiösa gren som har skapats med anknytning till både västerländsk kultur och österländsk religion, så som buddism och hinduism. Den stora skillnaden är att den oftast inte är nedärvd från familj och släkt, utan något man som utövare själv har hittat hem i.

– Hur framtiden kommer se ut kan vi som alltid bara spekulera i. Men jag tror nog att världen i mångt och mycket kommer fortsätta ha starka religiösa kopplingar med samma eller liknande övergångsriter. Att de har funnits i tusentals år talar mycket för att de kommer finnas ett bra tag till, säger Daniel Andersson innan vi avslutar.

Det här med att hitta sig själv och försöka hitta meningen med livet är inte lätt. Det är stora och svåra frågor. Det enda vi alla kan göra är att faktiskt börja fundera lite på dem. För det är ju först när vi börjar fundera som vi kanske, kanske kan komma fram till något.

Senaste artiklarna