"Det viktigaste var att se att så många scoutledare tog möjligheten att stanna upp, reflektera kring sina egna värderingar och hur de syns i ledarskapet och hur de relaterar till scouternas värderingar" säger Lina Hedin.

"Våra värderingar påverkar vad vi gör men också hur vi uppfattar och tolkar vår verklighet" säger Lina Hedin.

Under Jamboree17 deltog 200 scoutledare i workshops om det värdebaserade ledarskapet.

Inspiration värdebaserat ledarskap

”Värderingar är det som är viktigt på riktigt”

13 februari, 2018

Under 2017 fyllde utbildningen Värdebaserat ledarskap tio år. Jubileet firades och uppmärksammades på flera sätt, bland annat genom lanseringen av ”Reflektionsboken”. Vi har pratat med Lina Hedin, scout och Värdebaserat ledarskap-kursledare som var delaktig i att få fler än 200 scoutledare att reflektera över sina värderingar under Jamboree17.

Lina, vad betyder ordet värdering för dig?

Innan jag började jobba med Värdebaserat ledarskap så kändes det väldigt flummigt och svårt att få grepp om. Men efter att ha fått chansen att utforska ordets betydelse har jag insett att mina personliga värderingar är kärnan i mitt liv. Mina värderingar styr hur jag vill leva, vem jag vill vara och en större förståelse för mig själv när jag blir upprörd, ledsen eller arg, för ofta betyder det att det är något som går emot mina värderingar. Rent formellt är det ett ord som beskriver ”något som är viktigt på riktigt för mig”. Med det perspektivet finns det varken bra eller dåliga värderingar, men beteenden kan innebära positiva eller negativa effekter för andra.

Varför är det viktigt att prata om värderingar?

Våra värderingar påverkar vad vi gör men också hur vi uppfattar och tolkar vår verklighet. Är jag inte medveten om det blir det väldigt svårt att bygga tillit och förståelse i en grupp. Det är lätt att glömma bort, men det spelar roll även i ett scoutledarteam. För att ge ett exempel så är en av mina kärnvärderingar ”öppenhet”. I vissa scoutsammanhang finns en tradition att hålla saker hemliga för att överraska scouter, men då blir det inte så öppet och inkluderande som jag skulle önska eftersom det skapar en maktobalans. För mig är det viktigt att kunna föra det resonemanget.

Du var med och arrangerade tioårsfirandet av Värdebaserat ledarskap på Jamboree17 i somras, berätta!

Vi genomförde workshops morgon, middag och kväll under nästan hela lägerveckan, och det var 200 scoutledare över 18 år som deltog! Som utgångspunkt i våra workshops hade vi Reflektionsboken, som tidigare under sommaren hade lanserats och alla som deltog i våra pass fick med sig ett eget exemplar hem. Dessutom var det unga ledare från Värdebaserat ledarskap-utbildningen som fick leda workshopen, så vi försökte verkligen leva som vi lär! En av dagarna hade vi också en specialworkshop för utbildningsminister Gustav Fridolin på förmiddagen och för Kungen på eftermiddagen. Det var värdefullt, men det viktigaste var att se att så många scoutledare tog möjligheten att stanna upp, reflektera kring sina egna värderingar och hur de syns i ledarskapet och hur de relaterar till scouternas värderingar.

Själva kursen Värdebaserat ledarskap stäcker sig över fyra långhelger under upp till ett år. Det skapar en speciell känsla, en ”värdebaserat ledarskap-anda”. Det jag upplevde under Jambore17 var att denna anda gick att uppnå även under en workshop på bara två timmar, det var häftigt. Vi blev sugna på att ta konceptet vidare till nästa världsscoutjamboree!

Hur tänker du att man som scoutledare kan få glädje av Reflektionsboken?

I vår scoutkår har vi en fantastisk styrelse som ser till att ledarna får delta i utbildningar. Vi fick alla Reflektionsboken i julklapp, vilket finansierades med hjälp av Sensus. Vi har också haft workshops för ledare i kåren där vi gjort övningar från boken tillsammans. Det har dels lett till egen reflektion och kunskap, men också till bra och viktiga samtal i ledarteamet kring feedback, ledarskap och värderingar. Det skapar trygghet i en grupp att prata om vilka viktiga grundläggande värderingar som vi inte kompromissar med.

Behöver man avsätta mycket tid för att komma igång?

Det behöver inte alltid vara så stort och så mycket. Även om man inte har möjlighet att jobba igenom hela Reflektionsboken eller tillsammans med de andra scoutledarna, så är varje tillfälle man plockar upp boken värdefullt. Jag har tyckt att det har varit häftigt, både på jamboreen och i vår scoutkår, att se dels vilka djupa samtal det kan bli mellan personer som inte känner varandra så väl, dels vilken effekt samtalen och reflektionerna kan ha på de medvetna valen i personers liv. När man går tillbaka till sina värderingar kan det innebära alltifrån att man väljer att byta jobb, till att man tar ett samtal man skjutit upp länge eller att man berättar för någon att den personen har en viktig roll i ens liv. Eller att man aktivt väljer att vara scoutledare på ett lite annat sätt.

I vilken ålder kan man börja prata om värderingar?

Ledarskap, värderingar och medvetna val är något vi börjar med tidigt i scouterna och finns det en nyfikenhet bland yngre scouter, så kör! Personligen har jag jobbat med feedbackövningar med mina barn sen de var fyra år gamla, bland annat genom att prata om hur vi uppfattar varandra. Det är stärkande att få höra andras bild av en själv, som ofta är mer positiv än man föreställt sig. Så reflektion och värderingar kan man öva på i tidig ålder. Det gör vi ju också inom scouting genom att låta åttaåringar beskriva vad som gjorde dem glada eller ledsna medan de andra lyssnar, bland annat med metoder som pratpinnar under reflektionsstunder.

Kan man använda boken även om man inte är scout?

Absolut! Det som finns i boken ligger ju i framkant när det gäller forskning och metoder kring ledarskapsutveckling som används inom näringslivet, både i Sverige och internationellt. På ett personligt plan så avsätter jag en dag kring nyår för egen reflektion för att gå igenom vad som varit bra med föregående år och vad vill jag med kommande år. Så kan du också använda boken, för att stanna upp och reflektera kring vilka val du gör och hur de formar ditt liv. Det behöver inte betyda att du ändrar på allt, utan mer om att bli mer av den du verkligen är och att det syns i din vardag och det i det du gör.

Kom igång med Reflektionsboken!

En del gillar att reflektera med bok och penna i hand, andra att arbeta med och spara saker digitalt. Av den anledningen, och för att göra boken tillgänglig för fler, finns den att ladda ner som ifyllningsbar pdf HÄR >>

Boken finns också i tryckt format att köpa på scoutshop.se HÄR >>

Kursen Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap.

Läs mer om utbildningen Värdebaserat ledarskap här >>

Senaste artiklarna