Aktuellt påverkan

Lägereldsrapporten

20 februari, 2018

2018 är första året som vi tar fram Lägereldsrapporten, en rapport som handlar om ämnen som barn och unga tycker är viktiga.

I Sverige är vi 70 000 scouter som varje dag gör världen bättre, bland annat genom att engagera oss i samhället och vara schyssta kompisar. Något som vi inom scoutrörelsen gjort i över 100 år, inte bara i Sverige utan i hela världen, är att föra samtal om sådant som vi tycker är viktigt. Samtalar gör vi bäst kring lägerelden – en varm och trygg plats där alla är välkomna. Genom samtal kommer vi närmare varandra och det skapas en gemenskap kring att vi alla är lika mycket värda och att vi delar på samma jordklot.

2018 är första året som vi tar fram Lägereldsrapporten, en rapport som handlar om ämnen som barn och unga tycker är viktiga. Rapportens frågor är ställda av barn och unga mellan 8 och 25 år till barn och unga i samma ålder, för att sätta fingret på vad de vill att vuxna ska veta. Det perspektivet gör vår rapport unik i sitt slag.

Syftet är att låta barn och unga få göra sin röst hörd, ställa sina frågor och bli lyssnade på. Det är en mänsklig rättighet, för yttrandefriheten har ingen åldersgräns.

Vi tror att om vuxna lyssnar på barn och ungas funderingar och tankar om sin vardag skapas en bättre förståelse att agera och ta våra samtal vidare, med syfte att göra världen bättre. Det ska vår rapport hjälpa till med.

Barn och unga kommer under året att bjuda in makthavare från hela samhället – inom politik, näringsliv, kommun, landsting och civilsamhälle – för att prata om resultatet av rapporten.

På scouterna.se kan du läsa mer om Lägereldsrapporten >>

 

Senaste artiklarna