Aktuellt påverkan

Britta Burreau om att ha ett förtroendeuppdrag i Scouterna

23 februari, 2018

Under Scouternas stämma i Karlstad den 9-11 november ska alla ombud välja några personer som har ett förtroendeuppdrag i Scouterna. Det är personer som har alla medlemmars uppdrag att leda organisationen mellan varje stämma.

Dessa uppdrag kan vara ordförande eller ledamot i styrelsen, att man är revisor och granskar styrelsens arbete mellan varje stämma eller att man är ledamot i Förvaltningsmötet som möts varje år det inte är stämma för att besluta om verksamhetsberättelse och ekonomi.

Här berättar en av Scouternas ordföranden Britta Burreau om varför hon valde att engagera sig i Scouterna.

Vem är du?
Jag är en nyfiken person som älskar att vara ute i skogen, på sjön och till fjälls. Friluftsintresset och min syn på livet har jag fått från min uppväxt i scoutrörelsen. Jag får min inspiration och energi i mötet med andra människor och jag älskar äventyr!

Vad är din bakgrund?
Inom scoutrörelsen har jag bland annat varit ledare, varit anställd av en scoutkår och varit kursledare (ALU). I yrkeslivet har jag haft nytta av min scoutbakgrund och fått stor erfarenhet av det värderingsbaserat ledarskapet som VD i finansbranschen.

Varför valde du att engagera dig nationellt inom Scouterna?
Scoutrörelsen är på ständig framkant i att utveckla ledarskap, demokrati, kamratskap och integration. Jag tror att vi i Sverige aldrig behövt Scouterna så mycket som nu. Att i en tidig ålder få lära sig att ta ansvar och öva på sitt ledarskap leder till stärkt självkänsla. I ett samhälle där den yttre pressen idag är stor, känns det fantastiskt att vi i Scouterna kan bidra till att barn och unga tror på sig själva, vilket på längre sikt leder till ökad psykisk hälsa.

I scoutrörelsen är alla välkomna och vi ser mångfalden av bakgrunder, erfarenheter och kunskaper som något mycket värdefullt. Det är en glädje att få förtroende att vara ordförande i styrelsen för Scouterna och jag är oerhört stolt över att vara scout och därmed vara en del av världens största fredsrörelser. Energin som barn, unga och ledare ger mig i denna rörelse får mig att känna stort hopp om vår framtid och jag är övertygad om att scouting bidrar till att skapa världsförbättrare!

Följ Scouternas valberedning på Instagram där alla i styrelsen berättar om varför de engagerar sig i Scouterna »

Nominera någon som ska väljas till ett förtroendeuppdrag i Scouterna »

Senaste artiklarna