Det är ombuden från varje scoutkår som på stämman beslutar vad Scouterna nationellt ska göra de kommande åren.

Förslagen diskuteras på ett påverkanstorg, det är en plats där alla ombud och även andra scouter samtalar och diskuterar för att förbereda sig inför besluten.

Aktuellt påverkan

”Det är otroligt häftigt att få vara delaktig och påverka”

31 maj, 2018

Scouternas stämma är inte bara rörelsens högsta beslutande organ utan även en helg fylld av spännande äventyr, möten och gemenskap. Den 9 till 11 november är det dags för Demokratijamboree 2018 i Karlstad. ”Det är otroligt häftigt att få vara delaktig och påverka” säger utmanarscouten Adelina Theorell, 17, Örby scoutkår.

Scouternas stämma och Demokratijamboree arrangeras vartannat år‚ senast var 2016 i Västerås. Snart är det dags igen. Den 9 till 11 november går Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018 av stapeln i Karlstad på Karlstad CCC. Utmanarscouten Adelina Theorell, 17 år, från Örby scoutkår i Stockholm, deltog för första gången i Västerås och beskriver upplevelsen som en ögonöppnare.

– Jag lärde mig mycket om hur demokrati funkar på den här nivån, det var väldigt intressant. Jag hade aldrig varit med om något liknande innan, säger hon.

Som representant för sin kår fick Adelina Theorell möjlighet att rösta och tycka till i olika frågor som rörde Scouternas framtid, något som hon upplevde som både meningsfullt och spännande.

– Jag fick vara en del i något större. För mig kändes det viktigt att vara där och kunna påverka, säger hon.

Upplevelsen var både lärorik och omvälvande.

– Eftersom det var så mycket som var helt nytt och ett språk som jag inte var helt van vid var det svårt att hänga med ibland, men då fanns det bra ledare som kunde förklara vad det var som hände. Det var jättehäftigt att få komma dit och uppleva allt, säger hon.

En annan utmanarscout som också deltog för första gången vid stämman i Västerås är Malte Hammar, 17 år, från Valla scoutkår i Linköping. Även han beskriver det som en positiv upplevelse.

– Det var trevligt och utvecklande. Jag fick lära mig mycket om hur demokrati i Scouterna fungerar och gå på intressanta workshopar om till exempel normkritik och hur man planerar häftiga äventyr, säger Malte Hammar och fortsätter:

– För mig var det viktigt att delta och få vara med och påverka hur rörelsen ska fungera och hur Scouterna ska göra världen bättre. Samtidigt blev det en chans att träffa många gamla kompisar från kårer i andra delar av Sverige, säger han.

Till de unga scouter som inte tidigare varit med på en stämma men funderar på att delta 2018 i Karlstad, har Malte Hammar ett råd:

– Kör på! Det kan kanske kännas lite ointressant att åka på något som har demokrati i namnet och man tänker gärna att det bara är något för vuxna, men Demokratijamboree var både spännande och roligt för mig. Om man brinner för en viss fråga eller motion så borde man ta vara på chansen och försöka övertala så många som möjligt att rösta för den.

Bland de motioner och propositioner som behandlas på stämman finns några frågor som brukar återkomma, berättar Hans Sandblad, ordförande i Norra Smålands scoutdistrikt, som deltagit under många år. Det handlar om att lägga planen för de kommande åren och besluta om vad Scouterna ska jobba med och hur.

– Typiska frågor som återkommer är hur rörelsen behöver utvecklas och hur vi kan bli fler som får uppleva scouting, säger Hans Sandblad.

Det är viktiga frågor som gäller inom hela organisationen, vilket fått Hans att arbeta aktivt med att få fler unga scouter att delta på stämmorna. Det är något som distriktet lyckats väl med genom att samordna distriktets kårer, arrangera förträff där alla handlingar diskuteras, arrangera gemensam bussresa till Demokratijamboree och bjuda kårernas representanter på kostnaderna. Förra året hade Norra Smålands kårer en representation på 80 procent.

– Det är jätteviktigt att alla tar del i det demokratiska arbetet och särskilt viktigt att ungdomarna är med och får tycka och bestämma eftersom de är framtiden och demokratitanken är en stor del av den grund som hela verksamheten vilar på, säger han.

Kan man åka även om man inte har mandat att rösta?

– Ja, absolut och det tycker jag att man ska göra. Det är ett bra sätt att lyssna och lära inför framtiden. Dessutom är Demokratijamboree en stor social aktivitet och ett bra sätt att träffa nya och gamla kompisar, diskutera och utbyta erfarenheter med andra kårer.

För att få en djupare insikt i vilka frågor som är viktiga för barn och unga i dagens Sverige har Scouterna för första gången tagit fram Lägereldsrapporten. Det som gör rapporten unik är att frågorna är ställda av barn och unga mellan 8 och 25 år till barn och unga i samma ålder. Lägereldsrapporten är ett sätt att ge unga möjlighet att påverka i samhället, något som många inte känner att de gör idag, enligt rapporten.

– Syftet är att vuxenvärlden ska få upp ögonen för hur det är att vara barn och ung i Sverige i dag och att makthavare ska se det som är viktigast för unga, säger Zebastian Almnor, 15 år, ung talesperson på Scouterna.

Ämnen som behandlas i rapporten är skola, fritid, framtid, hälsa och demokrati. Bland annat framkom att 65 procent av de svarande inte tycker att skolan lär ut saker som man behöver kunna som vuxen. Endast 13 procent upplevde att politiker lyssnar på barn och vuxna.

– Det är uppseendeväckande och en del av resultaten är rent av skrämmande, som att 50 procent uppgav att de en månad efter metoo-upproret i höstas inte hade pratat om sexuella trakasserier i skolorna, säger Zebastian Almnor.

Förhoppningen är nu att rapporten ska få vuxna att lyssna på barn och unga. Därför har Scouterna bjudit in politiker och makthavare till Lägereldssamtal för att diskutera resultaten och hitta vägar att göra ungas röster hörda i det offentliga samtalet.

Fakta Scouternas stämma

Du kan läsa mer om Demokratijamboree på Scoutservice »

På scouterna.se kan du ladda ner Lägereldsrapporten »

Senaste artiklarna