Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva.

Inspiration Ledarskapsön

Utbildningar hjälper scoutledarna att överträffa förväntningar

14 augusti, 2018

Hur kan ledarna uppfylla målet att överträffa scouternas förväntningar vid varje möte? Bland annat är det genom alla utbildningar som erbjuds via utbildningssystemet Ledarskapsön. Här finns något för alla, både för de som är helt nya som ledare och för de med lång erfarenhet.

Hanna Bata är sedan november 2017 ansvarig för scoututbildningarna vid Scouternas folkhögskola. Härifrån samordnas alla de kurser som ledare kan gå för att både utmana sig själva, få inspiration och kunskap som på olika sätt stöttar rörelsen.

– Det är bland annat utbildningarna som gör att våra ledare kan överträffa scouternas förväntningar möte efter möte, säger Hanna.

Vissa utbildningar måste alla ledare gå, som kursen Trygga möten. Den görs på webben och är en utbildning som handlar om att upptäcka, hantera och förebygga mobbning och övergrepp. Andra kurser, som Leda scouting, Leda kår eller Ditt personliga ledarskap hålls regionalt.

– Leda scouting är den kurs som arrangeras oftast. Den kursen vill vi att alla våra ledare ska gå under det första eller andra året sedan de blev ledare för att lära sig om scoutmetoden och vårt program, säger Hanna.

I regionerna är det de ideella krafterna som har koll på hur många som vill gå kurserna, ser till att de blir av och ordnar kurser när det finns tillräckligt många deltagare.

– På folkhögskolan planerar vi de nationella ledarskapsutbildningarna och friluftsledarkurser och ledarskapsutbildningar som kan kräva lite förkunskaper, förklarar Hanna.

En av de scouter som 1249 scouter som 2017 gick en av Ledarskapsöns kurser var Martin Svensson, som tidigare haft ansvar för ledarskapsutbildningarna på folkhögskolan. I fjol började han själv på friluftsledarkursen Sommar- och vinterfjäll.

– Utbildningen motsvarar de krav som ställs av Naturvårdsverket för yrkes- verksamma ledare i fjällområdet. För scouterna är kursen ett sätt att bredda möjligheterna för scoutverksamheten, säger Martin.

Han har redan gjort de två vinterveckorna – både en utbildningsvecka och en vecka där han fått visa vad han lärt sig genom att hålla i ett scoutläger i fjällen på vintern. Sommarutbildningen är också avklarad och han planerar nu ett sommarläger.

– Det som är bra med utbildningen är att den är så konkret och praktisk. Ett annat plus är att man möts över ålders-gränserna. I den här kursen är den yngsta 17 och den äldsta 53, säger Martin.

Om Ledarskapsön

Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Vi har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter som behövs. Alla dessa bidrar till att stötta världens bästa ungdomsrörelse. Läs mer om Ledarskapsön »

Detta är en artikel från Scouternas verksamhetsberättelse 2017.

Senaste artiklarna