Aktuellt påverkan

Scouterna startar världsförbättrarprojekt – en demokratiskola

21 september, 2018

Nu startar Scouterna ”Världsförbättrarprojektet” – en demokratiskola för några av Sveriges yngsta invånare, barn mellan 8 och 12 år. Målet är att sänka åldersgränsen för vilka som kan och vill delta i samhällsdebatten. Tack vare 4,4 miljoner från Postkodlotteriet kan projektet bli möjligt.

På två år ska 10 000 barn utbildas och 500 lokala projekt ska planeras och genomföras där barnen själva tar en aktiv roll att demokratiskt arbeta för att ändra något de själva vill i deras lokalområde. Projektet genomförs med stöd av Postkodlotteriet.

– Efter valet är det än tydligare hur viktiga demokratiprojekt är. Men även byggandet av hållbara samhällen, i Sverige och på andra håll i världen, känns mer angeläget än någonsin. Starka civila krafter gör verkligen skillnad i världen, säger Eva Struving, vd på Novamedia Sverige som är operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet.

Demokratiskolan rymmer verktyg och metoder och paketeras i ett så kallat påverkanspaket. Till stöd har barnen 2 500 ledare som är med för att stötta och hjälpa barnen att berätta om barns rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnade på.

– Barn och unga refereras ofta till som framtidens makthavare och beslutsfattare. Vi scouter tror inte på det. I scoutrörelsen ska barn och unga ha en plats vid beslutsbordet och kunna delta i de förändringar som sker i samhället, säger Agnes Comstedt, ung talesperson inom Scouterna som var med och tog fram Scouternas Lägereldsrapport med frågor och svar kring det barn och unga tycker är viktigt.

– Vi vill att de tiotusentals barn som deltar i projektet, som scouter och som medborgare, växer upp till aktiva världsförbättrare och därmed kommer bidra till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi vill lyfta fram barn och unga som själva för sin talan, som får inflytande och tar makten över sina liv. Det ska projektet bidra till och som vi nu tack vare stöd från Postkodlotteriet och alla lottköpare kan göra, säger Petra Lindskog, generalsekreterare Scouterna.

Projektet leds och genomförs av Sveriges drygt 1 000 scoutkårer i samverkan med Scouterna centralt. Samarbetspartners är Sveriges Elevråd, SVEA, Ung Media och Raoul Wallenberg Academy.

Så används pengarna

Scouternas centralorganisation tar fram verktyg och metoder. Materialet, det så kallade påverkanspaketet, skickas till scoutkårernas patruller. För att ge stabilitet och stort genomslag lokalt delas ett föreningsbidrag ut för att stötta upp de verksamheter som bedriver lokala demokratiprojekt. Påverkanspaketet är till för alla och kommer finnas att ladda ner på Scouternas sajt.

Lägereldsrapporten

Våren 2018 tog Scouterna fram Lägereldsrapporten i samarbete med Novus. Undersökningen är riksrepresentativ och frågorna är framtagna av barn och unga mellan 8 och 25 år, och ställda till barn och unga i samma ålder. Dessutom är det barn och unga som tolkat resultatet och varit med och valt ut vad de tycker är allra viktigast att lyfta fram i rapporten. De stora frågorna för barn och unga mellan 8 och 25 år handlar om skola, fritid, hälsa, demokrati och framtid.

Läs Lägereldsrapporten »

Senaste artiklarna