Aktuellt kroppslig självkänsla

Nu lanserar vi Action on Body Confidence

10 oktober, 2018

WAGGGS och Dove Self-Esteem Project har haft ett globalt samarbete sedan 2013 och hade i slutet av 2016 spridit Free Being Me-aktiviteterna kring kroppsligt självförtroende till mer än 3,5 miljoner flickor och pojkar. Det finns mycket mer att göra! Därför har WAGGGS nu lanserat Action on Body Confidence.

Action on Body Confidence är ett fristående påbyggnadsmaterial till Free Being Me. Materialet riktar sig till dig som är 7-25 år, uppdelat i två material: ett för 7-14-åringar och ett för 15-25-åringar. Materialen är en ledarhandledning för dig som leder gruppen genom de fyra utmaningarna: Upptäck förändringen, Planera förändringen, Skapa förändringen och Dela förändringen. Genom undersökningar, diskussioner och kreativa aktiviteter kommer ni att avslöja problemen som lågt kroppsligt självförtroende orsakar barn och unga i ert samhälle, och ni kommer att få planera ert eget projekt för att skapa förändring. I materialet ligger fokus på målspåren Självinsikt och självkänsla, Kritiskt tänkande och Aktiv i samhället.

Ni behöver inte genomföra Free Being Me för att göra Action on Body Confidence och tvärtom; de är fristående från varandra.

Till skillnad från Free Being Me är Action on Body Confidence ett material med fokus på just action – att genomföra ett projekt och påverka våra makthavare till att besluta om nya, inkluderande och hållbara strukturer där alla känner sig välkomna. Genom att påverka vår omgivning och våra makthavare kan vi förändra världen till det bättre.

Precis som för Free Being Me finns det för detta program ett märke som ni kan beställa när ni genomfört programmet.

ABC badge

Läs mer på Leda scouting-sidorna >>

Senaste artiklarna