Att bygga ett svårt pussel var en av många samarbetsövningar under Blå Gryning. Vincent Wallin, Kajsa Rapakko och Lovisa Danielsson klurar.

Målspåret Egna värderingar fokuserar på våra egna personliga ställningstaganden och hur vi relaterar dem till scoutings värdegrund.

Inspiration egna värderingar

Stå upp för det du tror på

10 oktober, 2018

Vad är kul på fest, och är det någon som har bestämt att ska vara så? Det är två av alla de frågor som ställs i NSF:s nya övningsmaterial Klartänkt. I samband med lägret Blå Gryning i Rättvik i juli smygtestades materialet för första gången.

Det är fredag och slutet närmar sig på en het vecka vid Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds (NSF) kursgård Kungshol utanför Rättvik. Blå Gryning arrangeras för tredje gången och har denna gång lockat 32 deltagare i åldrarna 12–14 år. Bland veckans alla övningar har två hämtats från övningsmaterialet Klartänkt, som släpptes i slutet av september. Det är framtaget speciellt för NSF, men går att använda för alla som vill fundera kring alkohol, tobak och andra droger.

Att våga vara nykter även om alla omkring dricker alkohol handlar som så mycket annat om att stå emot grupptryck. En viktig del i Klartänkt är olika övningar där deltagarna tränar på att ta ställning för något och sedan står fast vid det. En av övningarna handlar till exempel om att varje scout ska få välja mellan tre påståenden och sedan motivera sitt val. En annan om något så enkelt som att högt ropa ut sitt namn och få de andras applåder för det. En övning i att ta plats alltså.

– De övningarna handlar om att fundera på vad du själv känner och tycker, varför du gör det och framför allt att våga och vilja stå för det. Ju starkare och tryggare du är i dig själv, desto lättare har du att stå emot normer och inte vika undan från dina egna personliga övertygelser, förklarar Towe Bengtsson, kommunikatör vid NSF.

Hon har arbetat med att ta fram Klartänkt och är nu på plats och följer lägret. Varför tror du att vi har så svårt att gå emot det som den stora gruppen har bestämt gäller?

– Människan är i grund och botten ett flockdjur. Vi vill vara en del av en grupp, passa in och bli accepterade. Håller vi oss inom normen blir det enklare att passa in.

En patrull med scouter från Mönsterås, Färjestaden och Helsingborg sitter och väntar på att eftermiddagens program ska dra i gång. De testade Klartänkt tidigare i veckan och berättar att de fick i uppgift att göra några trista vardagsprylar, som en diskborste och en häftapparat, festliga med hjälp av glitter, tuschpennor och annat.

Med blev de festligare då?

– Ja, säger alla i kör.

Men hur hänger då detta ihop med nykterhet och grupptryck? Vi tjuvkikar i instruktionerna till Klartänkt och läser oss till att övningen är till för att fundera på varför vi tänker som vi gör. Varför är just glitter festligt? Vad gör en fest till en fest? Olle Juhlin från Färjestaden berättar om nästa övning.

– Då fick vi skapa olika roller och berätta vad de personerna tycker att ett party är. Vilka saker behövs? Sedan fick vi ta bort den mest viktiga saken en efter en tills det bara fanns en kvar. Då kom vi fram till att det var själva stämningen som var det viktigaste.

– Jag tänker att övningen var till för att vi ska förstå att man kan ha festligt utan alkohol, säger Kajsa Rapakko från Mönsterås. De andra nickar. Så är det förstås.

De flesta i patrullen ska börja sjuan till hösten och det är ännu inte så många andra i deras ålder som har börjat dricka alkohol. Men några av dem har en gemensam klasskompis som har druckit hemma när föräldrarna har låtit honom smaka.

– Det är upp till var och en att själv välja att vara helt nykter eller inte. Men jag tycker att man ska vara det, säger Kajsa Rapakko.

Givetvis bildas det en massa normer, saker som den stora gruppen anser gäller, även inom en NSF-kår. En av diskussionsfrågorna i Klartänkt handlar om hur du ska förklara för dina NSF-kompisar att du vill gå på en fest där så gott som alla andra kommer att dricka alkohol.

– Jag skulle säga att hela Klartänkt handlar om att vrida och vända på saker. Det är alltid nyttigt att göra det oavsett vad man själv har för övertygelse. Genom att prata med varandra kanske vi också kan se våra egna normer inom kompisgänget, patrullen eller kåren och fundera på om de är bra eller dåliga, säger Towe Bengtsson.

Hon berättar att Klartänkt ersätter övningsmaterialet Drogfriryggsäcken som hade 15 år på nacken.

– Vi har tagit godbitarna ur den och moderniserat och förenklat dem. Samhället ser inte likadant ut nu som 2003. Vi har också jobbat för att materialet ska gå att använda för hela scoutrörelsen. I Klartänkt finns mycket bra som är värdefullt för alla, inte bara NSF:s medlemmar.

Fakta Klartänkt

Övningarna i Klartänkt är indelade i fyra avsnitt:
Starta – Innehåller lekfulla övningar för att deltagarna ska komma i gång.
Stärka – Övningar som ska stärka självförtroendet, tryggheten i det nyktra ställningstagandet samt identiteten som NSF:are.
Utmana – Övningar som utmanar rådande normer om alkohol och tobak.
Avsluta – Övningar med inslag av utvärdering och eftertanke. Klartänkt kommer att publiceras i en bok, men även finnas tillgängligt på nsf.scout.se.

Målspår: Egna värderingar

Våra värderingar hänger ihop med vilka vi är och varifrån vi kommer. De handlar om vår identitet och växer fram från att vi är små. Värderingarna avgörs av vad vi tycker är viktigt. Hur lever vi och hur vill vi leva våra liv? Framför allt handlar värderingarna om hur vi vill leva tillsammans med andra. Målspåret Egna värderingar fokuserar på våra egna personliga ställningstaganden och hur vi relaterar dem till scoutings värdegrund. Det finns totalt 14 målspår för att hjälpa oss i vår personliga utveckling. Läs mer om målspår på scouterna.se/ledascouting.

Senaste artiklarna