Inspiration engagemang

Vi lägger tid på det vi brinner för

10 oktober, 2018

Mer än varannan svensk arbetar ideellt. Och inget tyder på att intresset minskar. Tvärtom är svenskens ideella engagemang så stabilt över tid att det förvånar forskarna. Helst av allt vill vi engagera oss för barn och unga.

Svensken jobbar gärna ideellt. Eller som frivilligarbetare, som det också kallas. Och vi gör det mycket och ofta. Mer än varannan svensk jobbar ideellt.

I genomsnitt lägger frivilligarbetarna ner 15 timmar i månaden på ideellt arbete. Alltså nästan fyra timmar – eller en halv arbetsdag – i veckan. Siffrorna kommer från rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992–2014 från Ersta Sköndal Bräcken högskola.

Där har man följt svenskens engagemang i ideellt arbete sedan början av 1990-talet. ”Det finns inte något stöd för att det ideella arbetet minskar, trots att detta ofta hävdas i det offentliga samtalet”, kan man läsa i presentationen av rapporten. Tvärtom visar studien att engagemanget och intresset för ideellt arbete är anmärkningsvärt stabilt.

Det tuffar på till synes oberoende av upp- och nedgångar i ekonomin, stora växlingar när det gäller arbete och sysselsättning och tydliga kulturella och sociala förändringar i samhället. Att frivilligarbetet är en kraft att räkna med visade sig tydligt i somras.

När bränderna härjade som värst i knastertorra svenska skogar, anmälde 6 120 personer sig som frivilligarbetare till Röda Korset, som var den organisation som skötte den nationella samordningen av volontärer i brandbekämpningen. Och vi har sett det förut. I oktober 2015 nådde fler asylsökande än någon annan månad i historien Sverige. Trötta, hungriga och traumatiserade människor, utan någonstans att ta vägen. Det offentligas resurser sträcktes till bristningsgränsen.

Även då klickade det till i den svenska volontärsjälen. Det startades soppkök. Folk öppnade sina hem. Man delade ut kläder och leksaker. Företag skänkte både pengar och material. Under en period den hösten fick Volontärbyrån, ett slags Blocket för volontäruppdrag, in nio gånger fler intresseanmälningar än vanligt från människor som vill hjälpa till.

– Det var så många som sökte att vår server gick ner, säger Anna Snell, kommunikationsansvarig på Volontärbyrån.

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som startades för snart 20 år sedan. Idén är att hjälpa volontärer och föreningar att hitta varandra.

– Många vill engagera sig ideellt, men alla vet inte vilka föreningar som finns inom de områden man är intresserad av. Det är inte så konstigt. Det finns 200 000 föreningar i Sverige, säger Anna Snell. Vad ser hon för trender?

– Vi ser samma sak som forskarna. Att intresset för frivilligarbete är högt och stabilt. Vi ser att många som engagerar sig är unga, drygt hälften av dem som söker uppdrag genom oss är under 35 år. Och vi ser att aktuella samhällsfrågor påverkar vad vi engagerar oss för. Under hösten steg intresset för att arbeta med kvinnors situation. Det tror vi kan kopplas till metoo-rörelsen, säger Anna Snell. Sedan hösten 2015 finns ett starkt intresse för att jobba med integration.

– Vi ser även att många föreningar nu jobbar för att öka mångfalden bland sina ideella och söker utanför den ”vanliga” gruppen, på nya platser och i nya kanaler.

Vad lockar när vi väljer mellan olika frivilliguppdrag? Volontärbyrån genomför varje år en undersökning bland dem som sökt uppdrag genom byrån, Volontärbarometern. Den visar att de flesta vill jobba med barn och ungdomar, ekonomisk och social utsatthet, och integration och asylsökande.

– Det är områden som matchas väl av exempelvis Scouterna, säger Anna Snell. Undersökningen visar även att föreningens syfte och mål är viktiga när man väljer var man engagerar sig.

– Vi vill att organisationer vi engagerar oss i har värderingar som ligger i linje med våra egna personliga värderingar. När en förening söker nya volontärer är det alltså viktigt att inte bara fokusera på att beskriva arbetsuppgiften, utan även att tydligt berätta vilka värderingar föreningen står för och vad den har för mål.

– Man ska kunna svara på frågan: ’Vad kommer jag bidra till i det stora, om jag tar på mig det här uppdraget.’. Så vad vill vi bidra till, i det stora? – Vi vill göra en konkret insats som utvecklar samhället i rätt riktning och stödjer andra människor, säger Anna Snell.

Volontärbyråns tips när du söker nya krafter

Volontärbarometern 2018 finns att läsa på www.volontarbyran.se.

Senaste artiklarna