Aktuellt påverkan

Fem anledningar att satsa på Action On Body Confidence

8 januari, 2019

4 miljoner barn och unga i 142 länder har nåtts av projekten Free Being Me och Action On Body Confidence som Scouterna deltar i. Men varför är det bra?

1. Psykisk ohälsa och brist på självförtroende är ett stort samhällsproblem!

Idag lider många barn och unga av psykisk ohälsa. I Action on Body Confidence pratar vi om vad det innebär för samhället att många mår dåligt och vilka långsiktiga följder som blir av att vi tappar kompetenser och perspektiv.

2. Kropps- och skönhetsideal är en bidragande orsak till sämre mående!

Vem vinner egentligen på den skönhetsnorm som finns? Varför tycker vi att vissa saker är snygga och andra inte? Dessa frågor och mycket mer pratar vi om i Action on Body Confidence. Vi tittar på strukturer i samhället som försöker få oss att se ned på våra kroppar och hur de ser ut. Tillsammans funderar vi på vad dessa ideal gör med vårt mående och varför så många mår dåligt över hur de ser ut.

3. Stå upp för din åsikt!

I Action on Body Confidence lär vi oss att stå upp för våra åsikter och hitta de som faktiskt bestämmer, beslutsfattare och influencers, som kan ta beslut som förändrar strukturerna i samhället, i kåren, i landet eller världen. Genom vårt agera-projekt arbetar vi med att argumentera, debattera och berätta för andra om våra åsikter och vad som är viktigt. Samhällsengagemang helt enkelt!

4. Förändra världen!

Tillsammans kan vi göra mer. När vi genomför ett ageraprojekt förändrar vi världen. Vi utkräver ansvar från de som kan förändra och lyfter ungas röster i debatten.

5. Var en del av något större!

Idag har Free Being Me och Action on Body Confidence nåtts av 4 miljoner barn och unga i 142 länder runt om i världen. Genom att göra projekt som detta tillsammans kan vi sätta fokus på det som faktiskt betyder något: våra barn och unga!

Senaste artiklarna