På Demokratijamboree och Scouternas stämma har alla, oavsett ålder, chansen att vara med och fatta beslut om viktiga saker.

Inspiration demokratijamboree

Ett scoutläger för åsikter

22 januari, 2019

Demokratijamboree är en hel helg av påverkan och beslut om scoutings framtid. Så hur är det att uppleva en helg fylld av demokrati? Möt 17-åriga Hannah som deltog i sin första Demokratijamboree någonsin och jämngamla Adelina som var ombud och representerade hela sin scoutkår.

– Bara känslan när man kommer dit är att det är så stort att man knappt fattar det! Det finns både trygghet och respekt i luften – man flamsar inte bort andras åsikter, utan man tar varandra på allvar, samtidigt som det är en positiv och avslappnad stämning. Lite som ett scoutläger för åsikter, säger Adelina Theorell 17 år, från Örby scoutkår, om Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018.

Hannah Andersson, 17 år, från S:t Lars scoutkår i Linköping, var på Demokratijamboree som ung talesperson för Scouterna. Hon hjälpte exempelvis till med Scouternas kommunikation och pratade med media, när hon inte hängde med i vad som hände på påverkanstorget, under röstningen i plenum eller på olika workshoppar.

– Jag höll bland annat till i hållbarhetshubben dit man kom för att utmana sig själv och andra kring de globala målen. Det var utmaningar som att göra en kompost till kåren, äta vegetariskt en vecka eller prata med en främling.

Utmaningarna kunde genomföras på plats eller när man kom hem, men alla var kopplade till de globala målen, som också var temat för helgen.

För Adelina Theorell var det inte första gången på Demokratijamboree. Hon var där som besökare 2016, men den här gången åkte hon dit som ombud.

– Jag är med i styrelsen i min scoutkår, som har rätt att skicka ett ombud till stämman. När jag fick frågan kändes det självklart att tacka ja. Det kändes stort att bli vald och få den tilliten som ung scout och få representera kåren, säger Adelina Theorell.

Att vara ombud innebär att man för sin scoutkårs talan under Scouternas stämma. Adelina hade förberedande möten med kåren där de satte sig in i handlingarna och hur scoutkåren skulle ställa sig i olika frågor. Men hon tycker att Demokratijamboree är något man behöver uppleva för att verkligen förstå hur demokrati funkar och varför det är så bra.

– Många tänker kanske på att vi har veckomöten när de tänker på Scouterna, men scouting är så mycket större än så. På Demokratijamboree och Scouternas stämma har vi unga chansen att vara med och fatta beslut om viktiga saker. Att vara ombud innebar att det var JAG som fick påverka, det var jättecoolt.

Adelina skulle gärna vara ombud igen, men vill också att andra unga från kåren får chansen att ta plats i plenum.

– Det är bra att åka dit en gång innan som deltagare och bara lyssna in och förstå hur det går till och lära sig strukturen. Men jag hade mycket hjälp av en funktionärskompis, så det stödet kanske jag kan vara för någon annan nästa gång.

Hannah håller med om att det ibland var svårt att följa med i förhandlingarna.

– Under helgen fick jag verkligen lära mig hur en stämma går till, hur man tar upp motioner och hur ombudssystemet fungerar. Först kändes det väldigt komplicerat i plenum, men de som höll i själva stämman var väldigt bra på att förklara hur allt skulle gå till. Scoutrörelsen är verkligen bra på att ta in ungas åsikter, men utanför Scouterna är åldern ofta avgörande för om du blir lyssnad på eller inte, säger Hannah.

För att ännu fler unga ska engagera sig i Scouternas demokrati tror Adelina att det finns en poäng i att man i scoutkåren tidigt förbereder sig för stämman.

– Det är viktigt att prata om Demokratijamboree 2020 redan nu. Kåren kan till exempel köra en temamånad om demokrati där man lajvar en ”låtsasstämma”, går igenom hur processen ser ut och pratar om svåra ord. Då blir det mindre läskigt att åka dit, men det blir också en naturlig och viktig grej för hela scoutkåren.

Det är så klart svårt att sia om vilka frågor som är viktiga om två år, men Adelina tror att de globala målen för hållbar utveckling kommer fortsätta att engagera.

– Vi behöver fokusera på hur vi som scouter kan jobba med de 17 målen. Då behöver fler unga engagera sig och förstå att det är på Demokratijamboree som vi har chansen att påverka scoutrörelsens framtid. Det är en häftig helg, full av trygghet, power och framtid. Och det ger mycket för en själv som individ att se att andra också är engagerade.

Hannah tycker också att Demokratijamboreehelgen bjuder på så mycket mer än ”bara stämman”.

– Även om du inte åker som ombud, så kan du vara med och diskutera och göra din åsikt hörd. Demokratijamboree ger samma känsla som ett scoutläger – gemenskap, öppenhet, möten med människor och att träffa nya vänner.

3 x viktiga stämmoord att ha koll på

Påverkanstorg
På påverkanstorget har varje punkt som stämman ska besluta om en fysisk plats där den diskuteras. En sådan plats kallas inflytandepunkt. Under påverkanstorget får alla medlemmar tycka till, ställa frågor och komma med ändringsförslag. Alla ombud markerar vilka förslag de håller med om och utifrån det sammanställs ett beslutsunderlag av redaktionspatrullen. Påverkanstorget gör att det blir enkelt för alla att komma till tals, och det blir väldigt enkelt att tillsammans ta fram förslag så att de passar så många som möjligt.

Plenum
Scouternas stämma genomförs dels som plenum, dels som påverkanstorg. I plenum sitter alla ombud i samma rum och där sker beslutsfattarprocessen. Då leds förhandlingarna av mötesordförande.

Beredningsgrupp
Nytt för den här stämman var beredningsgrupper, vilket fungerade som ett plenum i miniformat. I beredningsgrupperna diskuterades ett mindre antal frågor med ett mindre antal personer än i plenum. Beredningsgruppernas uppgift var att diskutera, behandla och förhandla om vilket förslag som var bäst och komma fram till ett huvudförslag, det vill säga vad de tycker att hela stämman borde rösta för.

Läs mer om demokrati och påverkan på scoutservice.se.

Senaste artiklarna