Scouterna i Mölndal har tyckt att de stora nationella lägren haft lite trista märken i bara två färger, så kåren har gjort egna märken, nu senast till Jamboree17, vilket gjorde succé i bytarkretsar!

" Till varje eget läger brukar vi producera ett lägermärke och så får alla deltagare två, ett till skjortan och ett till filten" säger Kerstin Lindholm, Mölndals scoutkår.

"Den befintliga avdelningen var rovfåglar och vi bestämde därför att den nya skulle få vara skogsfåglar. På så sätt finns det ett gemensamt tema för avdelningarna inom en viss åldersgrupp" säger Anders Hellsten, S:ta Maria scoutkår.

Inspiration kreativitet

”Märkena bidrar till gemenskapen”

22 januari, 2019

I Scouterna har vi märken för att det är roligt att kunna koppla sin kunskap och upplevelse till något. Det finns ett helt märkessystem men en del scoutkårer utvecklar egna märken. Vi har pratat med Mölndals scoutkår och S:ta Maria scoutkår om patrullmärken, lägermärken och namnmärken!

Kerstin Lindholm är scoutledare och kårordförande i Mölndals scoutkår, som ofta tar fram egna varianter av märken.

-Hos oss har nog alla barn en lägerbålsfilt. Till varje eget läger brukar vi producera ett lägermärke och så får alla deltagare två, ett till skjortan och ett till filten. De märken som blir över säljs sedan billigt till barnen att använda för att byta med scouter på större läger, berättar Kerstin Lindholm.

Scouterna i Mölndal har tyckt att de stora nationella lägren haft lite trista märken i bara två färger, så kåren har gjort egna märken, nu senast till Jamboree17, vilket gjorde succé i bytarkretsar!

-Scouterna har väldigt roligt när de är runt och byter och det öppnar lätt upp för konversation, säger Kerstin Lindholm.

Mölndals scoutkår beställer alla sina märken från Mera Märken.

-De är väldigt hjälpsamma. Ibland har vi haft lite väl vilda önskemål och då har vi fått hjälp med förslag till justeringar, säger Kerstin Lindholm.

Anders Hellsten är scoutledare och vice kårordförande S:ta Maria Scoutkår på Södermalm i Stockholm. När de skulle starta en ny upptäckaravdelning insåg de att de behövde patrullmärken till avdelningen.

-Vi frågade oss själva ifall vi skulle ha patrullmärken eller inte, men vi tycker att märkena bidrar till gemenskapen. Den befintliga avdelningen var rovfåglar och vi bestämde därför att den nya skulle få vara skogsfåglar. På så sätt finns det ett gemensamt tema för avdelningarna inom en viss åldersgrupp.

Att det blev fåglar var alltså inte en slump, men vilka fåglar de skulle välja var något som fick växa fram.

-Vi landade till slut i korp, gök, hackspett och koltrast. De är vanliga fågelarter med karaktäristiska läten, så att man kan anknyta det till naturen och se sin fågel när vi är ute i skogen.

För Anders Hellsten är märken och scouting tätt förbundna.
-Jag tänker framför allt på bevismärken och den kunskap som är kopplad till dem. De visar att man kan någonting. Förr handlade märkena nog mer om krav, medan de numera ofta visar ett deltagande – att man gjort en aktivitet.

Anders Hellsten har varit spårarledare och upptäckarledare och han ser att intresset minskar något ju äldre scouterna blir.
-Upptäckarna inte lika noga med att få märkena påsydda på skjortan.

I S:ta Maria scoutkår får scouterna ofta själva vara med och påverka vilka intressemärken de ska jobba med.

-Det ger oss också en möjlighet att dela upp grupper på en annan ledd än i patruller och istället dela in scouterna utifrån intressen, säger Anders Hellsten.

Varje scoutkår har alltså möjligheten att lägga upp arbetet med märkena som de vill. Det är framför allt bevismärkena som har tydliga riktlinjer för vad man ska kunna för att få märket, men Anders Hellsten kan ibland sakna en koppling mellan intressemärken och vilken kunskap scouten ska tillgodogöra sig.

– Det vore fint med en tydlig stegring kring förväntningar av kunskap i olika åldersgrupper. Vad ska en spårarscout ska kunna för att få ett visst intressemärke i jämförelse med en äventyrarscout. För vad förväntar sig en äventyrarledare att en yngre scout ska kunna?

I S:ta Maria scoutkår får scouterna ofta sina märken när de varit på utfärd.

-Där har vi lite mer tid att gå igenom olika moment och då kan märket också vara symbolen att man varit med och deltagit. Till exempel kan ett intressemärke vara symbol för övernattningen och det man gjort eller lärt sig.

Men märken kan också användas för att lösa utmaningar i vardagen. Mölndals scoutkår har ökat medlemsantalet de senaste åren, vilket gjort det knepigt att lära sig alla de nya namnen.

-Vi kom på den fina idén med att ta upp beställningar på märken med namn på. Varje gång vi träffar andra kårer frågar de om våra märken, så många verkar tycka att vi hittat en bra lösning, berättar Kerstin Lindholm.

Scouternas märkessystem

Märkessystemet ska vara ett stöd för att hjälpa ledare och scouter att planera och genomföra scoutprogrammet och därigenom uppmuntra den personliga utvecklingen. Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna lärt sig något tillsammans fungerar ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen så mycket mer än själva tygbiten.

Senaste artiklarna