Genom att använda teman på läger, terminer eller andra arrangemang kan vi binda ihop allt och skapa en ram för aktiviteten.

Inspiration scoutläger

Så boostar ni ett fördjupat lägertema

22 januari, 2019

Kajsa Urge är programansvarig på Scouterna och förklarar varför teman och symboler är så viktigt inom scouting och hur ett fördjupat lägertema kan ta sommarens läger till en högre nivå.

Kajsa Urge, ansvarig för Scouternas program, varför är det viktigt med teman?

– Teman och symboler är delar av scoutmetoden, det symboliska ramverket. Genom att använda teman på läger, terminer eller andra arrangemang kan vi binda ihop allt och skapa en ram för aktiviteten. Det skapar en trygghet och gemenskap, och man får använda sin fantasi.

Vad vinner ett sommarläger på ett fördjupat tema?

– När jag tänker på fördjupade teman så är det ett sätt att ge mersmak innan lägret, att få alla att känna trygghet och känna sig mer redo när man åker. Det blir ett tema som man känner igen när man kommer: det här vet jag om, det här vet jag hur det funkar, jag vet vem den här karaktären är.

Kan det vara så att det kommer flera när man arbetat med temat under våren?

– Det hör ihop med tryggheten. Känner man sig trygg och bekväm är det klart att man hellre vill åka på lägret, än om man inte vet någonting. Det är bra att tänka på. Hemlighetsmakeri och överraskningar är inte alltid helt lyckade. Ju mer de vet, desto mer lockade kommer scouterna att bli.

Hur kopplar man aktiviteter till ett tema på ett läger?

– När man har ett tema är det ofta de små sakerna som spelar roll. Namn på mat, aktiviteter, lägerbyar med mera, men även hur man får scouterna att bli motiverade. Aktiviteterna är oftast ungefär desamma på läger och man kommer att göra många saker som är specifika för lägerverksamhet. Nyckeln blir då att knyta ihop det med ett tema så att scouterna känner sig motiverade och förstår varför de gör en uppgift. Har man en hinderbana i skogen, och syftet med hinderbanan är att rädda bokblad enligt temat på Legend 2018, blir upplevelsen en annan än om man bara gör den för att det ska göras.

Så boostar ni ett fördjupat tema

Läs artikeln om scoutlägret Legend 2018 som jobbade med fördjupat lägertema >>

Senaste artiklarna